prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc.
Hrvoje Markovinović

Hrvoje Markovinović je diplomirani pravnik, magistar prava i doktor prava (2005) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položio je pravosudni ispit i proveo je godinu dana na TMC Asser Instituut u Haagu. Od 1997. zaposlen je kao asistent, a potom docent te od 2012. kao izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Od 2007-2009. bio je prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Istraživač je na projektu Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu. Objavio je brojne članke i monografije iz područja trgovačkog prava i prava društava. Predstavlja Republiku Hrvatsku u radnim skupinama UNCITRAL-a te je uključen u aktivnosti Međunarodne trgovačke komore.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1995

Godina doktoriranja: 2005

Na katedri od: 1997

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 342
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)


Uredničke knjige, 2023.

The CISG And The Good Faith Principle

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pravo na pristup informacijama u bankarstvu

Jurić, Marko ; Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
58. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

Intertemporalno djelovanje propisa i utjecaj na postojeće obvezne odnose

Markovinović, Hrvoje
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu

Ništetnost i pobojnost utvrđenih godišnjih financijskih izvješća

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
57. susret pravnika

Prijeboj u stečaju

Markovinović, Hrvoje ; Pušić, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Ovrha na novčanim sredstvima u slučaju podjele društva

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The Transfer of a Company Seat to a Different Member State in the Light of a Recent „Polbud“ Decision

Markovinović, Hrvoje ; Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja (stjecanja bez osnove)

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Stečajni plan i nagodba u postupku izvanredne uprave

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Predugovorni odnosi u poslu neizravnog leasinga

Markovinović, Hrvoje ; Tot, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Posebno o pripadnosti nematerijaliziranih vrijednosnih papira povjerenih u skrbništvo

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Plaćanje kreditnim karticama

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. susret pravnika u gospodarstvu

Kupoprodaja vrijednosnih papira na burzi

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Harmonizacija sustava mobilijarnoga osiguranja tražbina pod okriljem UNCITRAL-a: mogu li usvojena rješenja poslužiti kao predložak za reformu hrvatskoga prava?

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija

Personal Guarantees between Commercial Law and Consumer Protection

Baretić, Marko ; Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The XIXth International Congress of Comparative Law

Croatian Takeover Law

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURIST DAYS

Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o sudskom registru ; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima : (redakcijski pročišćeni tekstovi) : s uvodnim objašnjenjima, napomenama i abecednim kazalima /uvodna objašnjenja zakonima napisao i pročišćene tekstove propisa redigirao Jakša Barbić ; pročišćene tekstove i abecedna kazala izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2013.

Arbitraža u građevinskim sporovima pred SAS HGK – izabrana pitanja

Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
21. HRVATSKI ARBITRAŽNI DANI, međunarodno savjetovanje

Transposition of EU Company law directives into Croatian legal system

Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Conference on Croatia and European Private Law

International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, National Monographs, Croatia

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Petrović, Siniša ; Tepeš, Nina
Autorske knjige, 2013.

Transakcije kreditnim plasmanima banaka

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
51. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2013.

Nepoštene ugovorne odredbe - opća i posebna uređenja

Baretić, Marko ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
50. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2012.

Osiguranje depozita - uređenje de lege lata i prespektive

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Ostvarivanje prava glasa po dionicama u skrbništvu

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u vrijeme recesije

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
49. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2011.

Zakon o trgovačkim društvima(redakcijski pročišćeni tekstovi) : s uvodnim objašnjenjima, napomenama i abecednim kazalima /uvodna objašnjenja zakonima napisao i pročišćene tekstove propisa redigirao Jakša Barbić ; pročišćene tekstove i abecedna kazala izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2010.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009.

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša
, 2010.

Pravne posljedice nedopuštenog stjecanja vlastitih dionica

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Drugi skopsko- zagrebački pravni kolokvij

Podmirenje tražbine cesijom

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
47. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2009.

Negotiation on Accession of the RoC to EU: A reform of deposit-guarantee scheme in Croatia

Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Negotiations on Accession to EU

Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o sudskom registru ; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima : (redakcijski pročišćeni tekstovi) : s uvodnim objašnjenjima, napomenama i abecednim kazalima /uvodna objašnjenja zakonima napisao i pročišćene tekstove propisa redigirao Jakša Barbić ; pročišćene tekstove i abecedna kazala izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2008.

Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša
, 2008.

Zakon o trgovačkim društvima : (redakcijski pročišćeni tekst) : s uvodnim objašnjenjima, pregledom usklađenosti s europskim pravom i abecednim kazalomkazalom / uvodna objašnjenja napisao i pročišćeni tekst Zakona redigirao Jakša Barbić ; pročišćeni tekst Zakona, pregled usklađenosti Zakona s europskim pravom i abecedno kazalo izradio Hrvoje Markovinović

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje
, 2007.

Založno pravo na pravu

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Protest mjenice

Markovinović, Hrvoje ; Ceronja, Petar
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Ovrha na novčanoj tražbini

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Protest mjenice

Markovinović, Hrvoje ; Ceronja, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Stjecanje bez osnove i cesija

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Ugovor o cesiji

Markovinović, Hrvoje
Doktorske disertacije, 2005.

Oblikovanje korporacijskih odnosa u HEP Grupi

Bogdan, Željko ; Bruketa, Nikola ; Ćurković, Ante ; Debrecin, Nenad ; Goić, Ranko ; Krajcar, Slavko ; Markovinović, Hrvoje ; Parać, Zoran ; Petrović, Siniša ; Rudan, Dragan ; Spremić, Ivo ; Tipurić, Darko
, 2003.

Ništavost odluka glavne skupštine

Markovinović, Hrvoje
Stručni radovi, 2002.

Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Ugovor o upravljanju u trgovačkom društvu

Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

1997 zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent

2018 redoviti profesor