doc. dr. sc. Irena Klemenčić
doc. dr. sc.
Irena Klemenčić

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Open Budgets: Open Data a a Tool for Fiscal and Tax Transparency

Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Đurman, Petra ; Klemenčić Irena
Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima, 2023.
International Conference on Open Data

Allowance for Corporate Equity: The Latest Developments in European Union Law

Klemenčić, Irena ; Pribisalić, Luka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

When plenty is not enough: Fiscal open data in Croatia

Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Klemenčić, Irena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
The 29th NISPAcee Annual Conference: Citizens' Engagement and Empowerment - The Era of Collaborative Innovation in Governance

Croatia: Working life in the COVID-19 pandemic 2020

Bejaković, Predrag ; Klemenčić, Irena
, 2021.

Flexible Multi-Tier Dispute Resolution: The Croatian Experience

Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Poglavlja u knjigama, 2020.

Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika

Klemenčić, Irena
Doktorske disertacije, 2020.

Tax secrecy and its limitations: is there a balance?

Rogić Lugarić, Tereza ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: promises and pitfalls of the OECD’s common reporting standard

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Chapter 9: Croatia

Žunić Kovačević, Nataša ; Gadžo, Stjepan ; Hodžić, Sabina ; Klemenčić, Irena
Poglavlja u knjigama, 2016.

Asimetrična decentralizacija na primjeru odabranih država članica Europske unije

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena ; Primorac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Porez na izlazak trgovačkih društava iz zemlje

Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Effective international information exchange as a key element of modern tax systems: Promises and pitfalls of the OECD's common reporting standard

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public Sector Economics

Naknade za prijevoz u cestovnom prometu

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.

Naknade za sigurnost plovidbe

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.

Naknada za uporabu prostora elektrana

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.

Solidarna naknada za električnu energiju

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.

Naknada za obnovljive izvore energije i tarifa za električnu energiju iz vjetroelektrana

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2015.

Novi neporezni namet zove se solidarna naknada

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Solidarity charge - a new non-tax levy

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Razmjena poreznih informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Tax Information Exchange with the United States

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on the recent developments in the European Union

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Quasi-Fiscal Activities in Croatia

Bajo, Anto ; Ott, Katarina ; Klemenčić, Irena
, 2014.

Naknade za uporabu cesta

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Naknada za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Naknade Agenciji za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Naknada za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Naknada za korištenje radijske frekvencije

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2014.

Time to stop avoiding the tax avoidance issue in Croatia? A proposal based on recent developments in the European Union

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Tax Reforms: Experiences and Perspectives

Analiza normativnog okvira za sprječavanje zakonitog izbjegavanja poreza u Hrvatskoj: prijedlog izmjena u skladu s pravom Europske unije

Gadžo, Stjepan ; Klemenčić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

The importance of entrepreneurial skills in SMEs in Croatia and possibilities for improvement

Bejaković, Predrag ; Klemenčić, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Third REDETE Conference - Economic development and entrepreneurship in transition economies: Challenges in the Business Environment, Barriers and Challenges or Economic and Business Development

Naknade Hrvatskog autokluba

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Grobne naknade

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Naknada za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Pristojbe za iskorištenje željezničke infrastrukture

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Pravo na naknadu za javnu posudbu

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Naknade u sustavu stambene štednje

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Naknade fonogramskih prava

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Naknade Financijske agencije

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2013.

Cijena plina u Hrvatskoj

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2012.

Cijena nafte i naftnih derivata

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2012.

Naknade Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Bajo, Anto ; Klemenčić, Irena
Stručni radovi, 2012.

Troškovi upravljanja institucija I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

Bađun, Marijana ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Management costs of 1st and 2nd pillar retirement insurance institutions in Croatia

Bađun, Marijana ; Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Građani i civilno društvo zahtijevaju otvorene proračune

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Citizens and civil society demand open budget

Klemenčić, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2011.