BECAN – EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DJECE – FP7 PROJEKT:
BECAN – Epidemiološko istraživanje zlostavljanja i zanemarivanja djece – FP7 projekt

Sadržaj projekta bilo je epidemiološko istraživanje o zlostavljanju i zanemarivanju djece u 9 zemalja istočne Europe (Grčka, kao koordinator, te Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunjska, Srbija i Turska). Nastavnik fakulteta bio je nacionalni koordinator za Hrvatsku, a u projektu je sudjelovalo još 5 nastavnika Studijskog centra za socijalni rad. Projekt je bio usmjeren na ispitivanje prevalencije i incidencije zlostavljanja i zanemarivanja djece u reprezentativnim slučajnim uzorcima učenika iz opće populacije u dobi od 11, 13 i 16 godina. Podaci su prikupljeni iz dva izvora, odnosno od parova djece i njihovih roditelja, korištenjem dva ICAST upitnika, koje su osmislili IPSCAN (Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece) i UNICEF, a koji su modificirani i kulturalno prilagođeni potrebama projekta. Usporedo su analizirani prijavljeni slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja djece iste dobi, i to u Hrvatskoj na temelju dokumentacije Centara za socijalnu skrb, kao nadležnih institucija za zaštitu djece. Ti su podaci u svim zemljama prikupljeni u istim geografskim područjima i za isto vremensko razdoblje kao u epidemiološkom istraživanju. Cilj projekta bio je uključiti sve dobivene rezultate, stečeno iskustvo i umrežavanje resursa u sveobuhvatne izvještaje na nacionalnoj i međunarodnoj razini, s krajnjim ciljem olakšavanja izrade i primjene socijalne politike temeljene na dokazima, radi poboljšanja usluga za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji.

U pogledu ocjene kvalitete rada i postignutih rezultata rada treba istaći da su u okviru ovog istraživanja međunarodni instrumenti za ispitivanje zlostavljanja i zanemarivanja djece prevedeni na 9 jezika i kulturalno prilagođeni za korištenje u svim zemljama sudionicama. U Hrvatskoj su prikupljeni sveobuhvatni podaci o raširenosti zlostavljanja i zanemarivanja djece i radi se o prvom istraživanju provedenom u cijeloj državi na nacionalno reprezentativnom uzorku. Također je po prvi put sustavno i dubinski analizirana dokumentacija centara za socijalnu skrb o prijavljenim slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece. Rezultati projekta predstavljeni su stručnjacima iz sustava obrazovanja i socijalne skrbi te institucijama nadležnim za donošenje odluka u svrhu zaštite djece.