SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE RADA: ISTRAŽIVANJE O KARIJERAMA I ZAPOŠLJIVOSTI OSOBA KOJE SU DIPLOMIRALE PRI PRAVNOM FAKULTETU:
Istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu

Projekt je istraživao gdje su se i u kojem vremenskom razdoblju zapošljavaju osobe koje su diplomirale na Fakultetu te njihovu percepciju znanja i vještina koje su stekle na Fakultetu, a s obzirom na kasnije mogućnosti zapošljavanja. Okosnicu projekta predstavljalo je on-line anketno istraživanje o radnim karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale između 2004. i 2010. godine. Istraživanjem je ukupno obuhvaćeno 1555 (48,6%) diplomiranih pravnika u tom razdoblju, odnosno 474 (74,6%) diplomiranih socijalnih radnika, što predstavlja adekvatne stope odaziva za ovaj tip istraživanja. Istraživanjem je ostvaren valjan uvid u dinamiku početka radnih karijera ispitivanih populacija, njihova profesionalna odredišta i karakteristike radnih mjesta, potrebe za specifičnim znanjima i vještinama, kao i njihove daljnje obrazovne potrebe, odnosno ambicije za daljnjim usavršavanjem.

Istraživanje je uspješno obavljeno. Njime je po prvi puta na Fakultetu, ali i uopće u Hrvatskoj, detaljno istražena zapošljivost bivših studenata, a riječ je o važnoj informaciji za razvoj kurikuluma, kao i u mogućnosti razvoja ponude odgovarajućih obrazovnih sadržaja te generiranju smjernica za promociju Fakulteta budućim studentima. Nadalje, razvijena je i adekvatna i održiva metodologija istraživanja koja omogućuje provedbu ovakvog tipa istraživanja i na drugim sastavnicama Sveučilišta, kao i na drugim sveučilištima. Ona se prvenstveno ogleda u adaptiranom mjernom instrumentariju (u svijetu etablirani REFLEX/HEGESCO upitnik preveden je na hrvatski, adaptiran je za potrebe istraživanja zapošljivosti pravnika i socijalnih radnika te je ispitan u pilot istraživanju), razrađenoj proceduri kontaktiranja ispitanika, te postavljenoj on-line anketi na sustavu LimeSurvey što ju čini dostupnom  svim onima koji žele provesti isto istraživanje.