JURISPRUDENCE IN THE MIRROR: THE CIVIL LAW WORLD MEETS THE COMMON LAW WORLD:
Jurisprudence in the Mirror: The Civil Law World Meets the Common Law World

Naziv:

"Jurisprudence in the Mirror: The Civil Law World Meets the Common Law World"

 

Datum:

između ožujka i svibnja 2023. (točno vrijeme održavanja će se odrediti naknadno)

 

Mjesto:

Zagreb, (točno mjesto održavanja će se naknadno potvrditi)

 

Organizatori:

Pravni fakultet u Zagrebu
Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države i Akademija pravnih znanosti Hrvatske

 

Opis:

Međunarodna znanstvena konferencija „Jurisprudence in the Mirror: The Civil Law World Meets the Common Law World“ organizira se povodom objave istoimene knjige u izdanju Oxford University Pressa, kojoj je jedan od urednika prof. dr. sc. Luka Burazin.

Temeljna ideja knjige jest pokušaj odgovora na „kulturološki rascjep“ koji postoji u suvremenoj analitičkoj teoriji i filozofiji prava. Naime, unatoč tome što se teorija i filozofija prava bave pitanjima koja bi trebala biti zajednička svim, ili barem „zapadnim“ pravnim sustavima, čini se da se načini na koje anglosaksonski teoretičari pristupaju ovim pitanjima uvelike razlikuju od načina na koji to rade analitički teoretičari iz kruga država kontinentalnog prava. Nadalje, dok se kontinentalni teoretičari često i osvrću na djela teoretičara iz anglosaksonskog kruga, čini se da je obrnuti slučaj relativno rijedak, zasigurno i zbog jezične barijere. Ta je podjela očita gotovo svakome upoznatim s područjem, a ipak nije ni opisana niti objašnjena na sustavan način.

Knjiga, koju će na engleskom jeziku objaviti poznati angloamerički izdavač, smjera biti prvi sustavni pokušaj prevladavanja ovih podjela, posebno kroz prenošenje spoznaja kontinentalne analitičke teorije prava angloameričkoj publici. U knjizi se dvanaest uobičajenih filozofskopravnih i teorijskopravnih pitanja obrađuju kroz niz eseja i komentara na eseje eminentnih autora s obje strane rascjepa. Knjiga uključuje sljedeća poglavlja: 1) Pravna filozofija, 2) Pravni pozitivizam, 3) Pravne norme i normativna relevantnost, 4) Pravna valjanost i druga svojstva pravnih normi, 5) Pravila i načela, 6) Pravni sustav, 7) Izvori prava, 8) Praznine i antinomije, 9) Ustavna demokracija, 10) Pravno tumačenje, 11) Pravno rasuđivanje, i 12) Pravna znanost.

Na samom će skupu urednici knjige i nekoliko autora eseja pobliže pojasniti problematiku na koju knjiga odgovara, iznijeti svoja viđenja razlika i sličnosti dvaju pristupa.