OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financijska tržišta i regulacija u EU
Financijska tržišta i regulacija u EU
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 189359
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš - Predavanja
prof. dr. sc. Petar Miladin - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financijska tržišta i regulacija u EU Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 189359
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić

ponedeljak u 14.00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 63
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš (Predavanja)
prof. dr. sc. Petar Miladin (Predavanja)

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
Literatura
Marta Božina Beroš; Financijske institucije i tržišta Europske unije - Regulacija i supervizija; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2015), str. 53-210
John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, Jennifer Payne; Principles of Financial Regulation; Oxford University Press (2016), str. 51-101
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • definirati temeljne vrste financijskih tržišta
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost i ulogu financijskih tržišta za gospodarski rast i razvoj ekonomije jedne države
 • procijeniti aktualno stanje financijskih tržišta u Hrvatskoj
 • razumjeti politiku Europske unije prema financijskim tržištima
 • objasniti alate i tehnike u djelovanju financijskih tržišta
 • izdvojiti suvremene teorije financijskih tržišta
Praktične i generičke vještine:
 • Objasniti prirodu i važnost financijskih tržišta u ekonomiji;
 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nakon završenog kolegija, studenti će razumjeti složenost globalne i europske financijske arhitekture nakon financijske krize. Studenti će steći teorijska znanja o europskom financijskom sustavu, njegovom regulatornom okviru i sustavu supervizije unutar EU.

Studijski posjet nadzornim tijelima: HNB-u i HANFA-i omogućit će studentima povezivanje znanja iz teorije i prakse o procesima kreiranja financijske regulative i provođenja nadzora financijskih institucija. Studenti će, uz pomoć gosta predavača iz Zagrebačke burze i Hrvatske gospodarske komore steći uvid u funkcioniranje hrvatskog financijskog sustava.

Gostujući predavači:

g. Bojan Fras,

viceguverner Hrvatske narodne banke

gđa. Ivana Gažić,

predsjednica uprave Zagrebačke burze

mr. sc. Zvonimir Savić

Direktor sektora za financijske institucije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore i savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Studijski posjeti:

Nadzorna tijela: HNB, HANFA

 

Predmet se odvija na hrvatskom jeziku. Polaznici se trebaju pasivno služiti engleskim jezikom.

Nastava je vrlo interaktivna. Od studenata se očekuje puno čitanja, samostalnog istraživačkog rada i ništa štrebanja.

Ispit: sudjelovanje u nastavi i završni usmeni ispit.

Literatura za predmet Financijska tržišta i regulacija u EU

Marta Božina Beroš „Financijske institucije i tržišta Europske unije – Regulacija i supervizija“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015., odabrana poglavlja, str. 53.-210.

John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, Jennifer Payne „Principles of Financial Regulation“, Oxford University Press, 2016., odabrana poglavlja, str. 51.-101.

Ostali članci koji će biti dodijeljeni tijekom predavanja.