ORGANISED CRIME PREVENTION:
Organised Crime Prevention
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Organised Crime Prevention
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166793
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
Basic data
Organised Crime Prevention Criminal Law - 1. semester
3.0 166793
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Friday, 10:00 am

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 16/I
Literature
REQUIRED: Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo; Politika suzbijanja kriminaliteta; MUP (1999), str
REQUIRED: Horvatić, Željko; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; Pravni fakultet u Zagrebu (Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti) (2002), str
RECOMMENDED: Ancel, Marc; Karakteristična obilježja moderne politike suzbijanja krimialiteta (predavanje održano na Pravnom fakultetu u Zagrebu u svibnju 1959.g.); Zbornik PFZ (1960), str. 5-13
RECOMMENDED: Bavcon, Ljubo; Preporuke za oblikovanje kriminalne politike; HLJKPP (1996), str. 3-22
RECOMMENDED: Cvitanović, Leo; Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu; Hrvatsko udruženje za kaznenopravne znanosti i praksu - MUP RH (1999), str. 372
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije; HKLJPP (1996), str. 469-500
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija; Zbornik PFZ, Zagreb (2001), str. 249-306
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; Ostvarenje i zaštita vladavine prava u hrvatskom kaznenom pravu; Zbornik PFZ (2002), str. 1195-1224
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; PFZ, Zagreb (2002), str
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; Đurđević, Zlata; Program Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe; Hrvatska i Ujedinjeni narodi (1996), str. 215-236
RECOMMENDED: Albrecht, H-J. Klip, A; Crime, Criminal Law and Criminal Justice in Europe; Collections: Human Rights and Humanitarian Law E-Books Online, Collection 2013 (2013), str
RECOMMENDED: The United Nations and Crime Prevention; UN, New York (1996), str
RECOMMENDED: Crime and criminal justice in Europe, Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing, 2000; , str
Description
Exam dates