Sudska psihijatrija
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166809
ECTS: 3.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Sudska psihijatrija Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166809
Literatura
OBVEZNA: Kozarić-Kovačić D, Grubišić-Ilić M, Grozdanić V; Forenzička psihijatrija; 2. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada (2005), str
OBVEZNA: Kozarić-Kovačić D.; Medicinski i pravni aspekti za zaštitu djece od zlouporabe droga i zlostavljanja; Zagreb: UNICEF (2001), str
OBVEZNA: Kozarić-Kovačić D, Borovečki A.; Malingering PTSD. In: Thomas A. Corrales, ed. Focus on Post-Traumatic Stress Disorder Research; Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc. (2005), str. 185-208
PREPORUČENA: Kozarić-Kovačić D.; Alkoholičari počinitelji kaznenih djela protiv života i tijela; Zagreb: MUP RH (1996), str
PREPORUČENA: Kozarić-Kovačić D, Nenadić-Šviglin K, Ljubin T.; Sociopatološka obilježja narkomana i osoba s poremećajem ličnosti - počinitelja kaznenih djela; Zagreb: MUP RH (1996), str
PREPORUČENA: Kocijan-Hercigonja D, , Kozarić-Kovačić D, Hercigonja-Novković V.; Zlostavljanje djece tijekom brakorazvoda; Pediatria Croatica (2003), str. 165-167
PREPORUČENA: Đurđević Z.; Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2002), str. izabrana poglavlja
PREPORUČENA: Goreta M, Čović-Peko I. Buzina N.; Psihijatrijska vještačenja: kazneno pravo, I dio.; Zagreb: Medicinska naklada (2005), str
PREPORUČENA: Kozarić-Kovačić D, Havelka Meštrović A, Rak D, Mužinić L, Marinić I.; Cognitive status of Croatian combat veterans and their compensation-seeking (http://dx.doi.org/10.1080/14789949.2013.815257); J Forensic Psych Psychology (2013), str
PREPORUČENA: Mužinić L, Kozarić-Kovačić D, Marinic I.; Psychiatric aspects of normal and pathological lyinig (http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlp.2016.02.036); International Journal of Law and Psychiatry (2016), str. 88-93
PREPORUČENA: Kozarić-Kovačić D, Eterović M.; Diagnosing posttraumatic stress disorder; 3rd Internantional Congress of Medical Assessors. 18.-20. April 2013., Maribor, Slovenia. Ljubljana: Zavod za pokojinsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (2013), str. 111-117
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja iz sudske psihijatrije, te opće i specijalne psihopatologije u sudskoj psihijatriji
2. Upoznati studente s kaznenopravnim položajem osoba s duševnim smetnjama. Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i vještačenjem osoba s duševnim smetnjama
3. Analizirati odabrana psihijatrijska vještačenja
4. Proširiti znanja studenata u području sudske psihijatrije i kaznenopravnom položaju osoba s duševnim smetnjama
5. Utjecati na razvoj sposobnosti analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanta)
6. Vrednovati postojeća rješenja, prednosti i nedostatke hrvatske sudske psihijatrije

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćena opća psihopatologija (svijest, opažanje, afektivitet, volja, pažnja, psihomotorika, pamćenje, nagoni, mišljenje, inteligencija, poremećaji doživljavanja vlastite osobe) te odabrana poglavlja iz specijalne psihopatologije u sudskoj psihijatriji, simuliranje, kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama, načela postupanja s osobama s duševnim smetnjama, prisilni i dobrovoljni smještaj, prava pacijenata, informirani pristanak, prava i dužnosti osoba s duševnim smetnjama, krivnja, neubrojivost, smanjena ubrojivost, opasnost, sigurnosne mjere, vještačenje duševnih smetnji.
Ispitni rokovi
Obavijesti