izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc.
Lana Ofak

Lana Ofak je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. u okviru Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Zagrebu bila je suurednica Izvješća o društvenom razvoju za Hrvatsku (2004.) te Izvješća o siromaštvu, nezaposlenosti i socijalnoj isključenosti (2006.). Od 2006. zaposlena je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Stekla je doktorat iz društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine s temom doktorskog rada „Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“. Članica je europske grupe nastavnika prava okoliša Avosetta, zatim organizacije Environmental Law Network International i organizacije European Environmental Law Forum te savjetodavnog vijeća Justice and Environment. Od 2007. uključena je kao predavačica u brojne programe izobrazbe u području prava okoliša za pravnike, suce, novinare, službenike u lokalnoj samoupravi i članove udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U 2013. u okviru programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država “Junior Faculty Development Program” provela je proljetni semestar kao gostujuća znanstvenica na stručnom usavršavanju iz prava okoliša, energetike i prostornog planiranja na Pravnom fakultetu Florida State University. Autorica je knjige Environmental Law - Croatia koju je 2016. izdao Kluwer Law International (Wolters Kluwer).

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2004

Godina doktoriranja: 2012

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 603
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Advisory Board of Justice and Environment - www.justiceandenvironment.org
Avosetta Group - www.avosetta.org
Environmental Law Network International (elni) - www.elni.org
European Environmental Law Forum - www.eelf.info