prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc.
Lana Ofak

Lana Ofak je redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. u okviru Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Zagrebu bila je suurednica Izvješća o društvenom razvoju za Hrvatsku (2004.) te Izvješća o siromaštvu, nezaposlenosti i socijalnoj isključenosti (2006.). Od 2006. zaposlena je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Stekla je doktorat iz društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine s temom doktorskog rada „Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“. Članica je europske grupe nastavnika prava okoliša Avosetta, zatim organizacije Environmental Law Network International i organizacije European Environmental Law Forum te savjetodavnog vijeća Justice and Environment. Od 2007. uključena je kao predavačica u brojne programe izobrazbe u području prava okoliša za pravnike, suce, novinare, službenike u lokalnoj samoupravi i članove udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U 2013. u okviru programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država “Junior Faculty Development Program” provela je proljetni semestar kao gostujuća znanstvenica na stručnom usavršavanju iz prava okoliša, energetike i prostornog planiranja na Pravnom fakultetu Florida State University. Autorica je knjige Environmental Law - Croatia koju je 2016. izdao Kluwer Law International (Wolters Kluwer), te njezinog drugog izmjenjenog i dopunjenog izdanja objavljenog 2020.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2004

Godina doktoriranja: 2012

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 603
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Integrated permit regimes in conflicting times - Croatian Report

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Integrated permit regimes in conflicting times

Strategic Environmental Assessment (SEA) – Croatian Report

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Strategic Environmental Assessment and Developments in Climate Litigation

Izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu 2015. i 2019.

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Trideset godina od stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu

The approach of the Constitutional Court of the Republic of Croatia towards the protection of the right to a healthy environment

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Dopuštene izmjene ugovora o koncesiji bez provedbe novog postupka dodjele koncesije

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
9. savjetovanje: Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi

Pravna priroda mjera usmjerenih na suzbijanje pandemije COVID-19

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Kaznenopravni odgovori na izazove pandemije COVID-19

Munivrana, Maja ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

Pravni okvir za obnovljive izvore energije u pravu Europske unije

Šantek, Igor ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

The Impact of the Pan-European General Principles of Good Administration on Croatian Administrative Law – Arising from the Case Law of the Croatian Constitutional Court

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Tužba zbog propusta donošenja općeg akta u europskom i hrvatskom pravu

Turudić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Kažnjavanje za kršenje mjera usmjerenih na suzbijanje pandemije COVID-19

Munivrana Vajda, Maja ; Ofak, Lana
, 2020.

Implementation of the Environmental Impact Assessment and the Appropriate Assessment in Marina Developments from the Viewpoint of the Newest EU Member State

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pravo udruga na sudjelovanje i pristup pravosuđu u postupcima ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu Natura 2000

Ofak, Lana
Stručni radovi, 2019.

Pravo na uvid u spis u upravnim stvarima

Ofak, Lana ; Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Preporuke za poboljšanje hrvatskog pravnog okvira i mjera za suzbijanje i prevenciju trgovanja ljudima

Ofak, Lana ; Munivrana Vajda, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Zaštita ustavnih jamstava poreznih obveznika u poreznim postupcima

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s pravom EU-a u području zaštite voda s posebnim osvrtom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pouke za Hrvatsku iz prakse Suda Europske unije u području gospodarenja otpadom

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Pristup informacijama o okolišu

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Petnaest godina prava na pristup informacijama u Hrvatskoj

Odgovornost za štetu u okolišu nanesenu vodama - problem neusklađenosti hrvatske Uredbe s europskom Direktivom

Ofak, Lana
Stručni radovi, 2018.

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana ; Turudić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Pravna zaštita kvalitete zraka u europskom i hrvatskom pravu

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Species Protection in Croatia

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Avosetta: Species protection

Primjena načela onečišćivač plaća u području gospodarenja otpadom u praksi Suda Europske unije

Ofak, Lana ; Gubić, Andrea
Stručni radovi, 2017.

Right to Access to Information

Ofak, Lana
, 2017.

Administrative Disputes in Civil Law Jurisdictions

Ofak, Lana
, 2017.

Protection of the Environment

Ofak, Lana
, 2017.

Uspostavljanje i zaštita ekološke mreže Natura 2000 u Europskoj uniji i Hrvatskoj

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Kako se krši zakon - ima li pomaka nabolje u odnosu na Nacionalno izvješće o provedbi Aarhuške konvencije iz prosinca 2013.

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Kako koristiti Aarhušku konvenciju za zaštitu prostora i prirode

Dobra sudska praksa u Hrvatskoj vezana uz primjenu Aarhuške konvencije

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Kako koristiti Aarhušku konvenciju za zaštitu prostora i prirode

Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up - Report on Croatia

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up

Pravna zaštita tla u međunarodnom i europskom pravu

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pravo na pristup informacijama kao pravo zaštićeno Europskom konvencijom i drugim međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Postupci azila (tzv. Dublinski predmeti) u praksi Europskog suda za ljudska prava

Ofak, Lana ; Ladan, Vesna
Stručni radovi, 2016.

Pravo na pristup informacijama o okolišu – mjerodavni propisi za rješavanje zahtjeva i definicije

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Environmental Law - Croatia

Ofak, Lana
Autorske knjige, 2016.

Die Verwaltungsorganisation in Kroatien

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Izvješće organizacija civilnog društva o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016.

Radojčić, Dušica ; Ofak, Lana ; Ćerimagić, Enes ; Frančišković, Denis ; Grubišić, Ivana
, 2016.

Utjecaj pristupanja Hrvatske Europskoj uniji na upravnopravnu zaštitu okoliša

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada?

Utjecaj upravnopravne zaštite okoliša na infrastrukturne projekte

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
53. Susret pravnika

Application of the Aarhus Convention in Southeast Europe

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2015.

O ovlastima inspekcije zaštite prirode s posebnim osvrtom na izvršenje rješenja inspektora

Ofak, Lana ; Bezuh, Katica
Stručni radovi, 2015.

O ovlastima inspekcije zaštite prirode s posebnim osvrtom na izvršenje rješenja inspektora - 2. dio

Ofak, Lana ; Bezuh, Katica
Stručni radovi, 2015.

Pravni okvir Europske unije koji se odnosi na inspekcije u području zaštite prirode

Ofak, Lana ; Bezuh, Katica
Stručni radovi, 2015.

Property and Environmental Protection in Croatia

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Europska perspektiva pravne zaštite šuma

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Pravna zaštita šuma

Free Access to Environmental Information - Report on Croatia

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Avosetta meeting: Free Access to Environmental Information

Pravo na pristup informacijama kao ljudsko pravo zaštićeno Europskom konvencijom

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu

Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Sud Europske unije i zaštita okoliša

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Pravo okoliša – (nove) mogućnosti pravne zaštite okoliša radi članstva u Europskoj uniji

Access to Justice in Environmental Matters in the South East European Region Particularly in Respect of Standing, Costs and Available Remedies

Kiss, Csaba (glavni autor) ; Haxhimihali, Enio ; Mujakic, Muhamed ; Ofak, Lana ; Morina, Visar ; Kostic Mandic, Maja ; Bogevski, Bojan ; Drenovak Ivanovic, Mirjana
, 2014.

Djelotvornost žalbe u upravnom sporu kao jedno od temeljnih instituta zaštite ljudskih prava

Đanić, Ana ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Onemogućavanje sudjelovanja zainteresirane javnosti u posebnim upravnim postupcima

Ofak, Lana
Stručni radovi, 2014.

Access to justice in environmental matters in Croatia

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Pravo na zdrav okoliš

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Certain legal aspects of construction of hydroelectric power plants in Croatia

Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
EELF Conference Environmental and Planning Law Aspects of Large Scale Projects (2 ; 2014)

Jesmo li spremni za izazove Europskog prava okoliša?

Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

The Environmental Law And Property Guarantee - Report from Croatia

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Avosetta meeting: The Environmental Law And Property Guarantee

Enforcement of the decisions of the nature protection inspection in Croatia

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Natural Resources and the Role of States and the Capital

Pravna zaštita građana od prekograničnog onečišćenja zraka

Ofak, Lana ; Jelić, Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Ograničavanje pravnog položaja stranke u posebnim upravnim postupcima

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Praksa Odbora za pridržavanje i praćenje provedbe Aarhuške konvencije

Ofak, Lana
, 2014.

Izvješće organizacija civilnog društva o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj

Ofak, Lana ; Leljak Gracin, Željka ; Radojčić, Dušica
, 2014.

Croatia

Ofak, Lana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Pravo na pristup informacijama i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša - Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu?

Risk regulation of fracking

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Avosetta meeting "Recent Developments of EU Environmental Law"

Sudjelovanje javnosti u donošenju planova i programa koji se odnose na okoliš - primjer pravnih problema u Hrvatskoj

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Važnost sudjelovanja javnosti u kreiranju politika zaštite okoliša

Pravo na zdrav okoliš i okolišna demokracija

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: Razvoj i okoliš – Perspektive održivosti

Ograničavanje pravnog položaja stranke u posebnim upravnim postupcima

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih

Mogućnosti pristupa pravosuđu u slučajevima postojećih zahvata u okoliš - upravni postupci i inspekcijski nadzor

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti

Pravo na pristup informacijama o okolišu i pristup pravosuđu

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti

Pristup pravosuđu zbog povrede prava na sudjelovanje u odlučivanju u pitanjima okoliša

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Pravne mogućnosti zaštite okoliša i kako se njima koristiti

Adesione della Croazia all'Unione Europea - la dimensione ambientale

Ofak, Lana
Stručni radovi, 2013.

Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
Održivo gospodarenje vodama u slivu Neretve i Trebišnjice

The Reform of Administrative Disputes System in Croatia

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe

Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša

Ofak, Lana
Doktorske disertacije, 2012.

Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u sporovima koji se tiču zaštite okoliša

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

National Courts and EU Environmental Law - Report from Croatia

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Avosetta meeting: National Courts and EU Environmental Law

O problemu ograničavanja položaja stranke u posebnim upravnim postupcima

Ofak, Lana
Stručni radovi, 2012.

Tri stupa Arhuške Konvencije u Hrvatskoj, upravnopravna zaštita okoliša i problemi sa sudjelovanjem javnosti u odlučivanju o okolišu

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar iz prava okoliša

Public participation in decisions on specific activities in environmental matters in Croatia

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Environment and Land Transportation Law - Report from Croatia

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Avosetta meeting: Environment and Land Transportation Law

The reform of administrative disputes system in Croatia

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe

Provedba Arhuške konvencije u hrvatskom zakonodavstvu

Ofak, Lana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2011.
Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana

Legal issues related to the promotion and regulation of renewable energy - Report from Croatia

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Avosetta meeting: Legal issues related to the promotion and regulation of renewable energy

Illustrations of certain difficulties in enforcing Croatian environmental law

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in Visegrad Countries

Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Kongres 'Pravo okoliša'

Provedba Arhuške konvencije u Hrvatskoj

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu iz srpnja 2010.

Krišto, Jelena ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

The Legal Position of Associations in Envrironmental Protection Proceedings in the Republic of Croatia

Medvedović, Dragan ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Provedba Aarhuške konvencije

Ofak, Lana ; Gažić Ferenčina, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Seminar Pravosudne akademije - Provedba Arhuške konvencije

Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
IV. Međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika

Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava)

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Načelo zaštite stečenih prava stranaka

Ofak, Lana
Stručni radovi, 2010.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europski sud za ljudska prava

Ofak, Lana ; Turudić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europski sud za ljudska prava

Ofak, Lana ; Turudić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša

Ofak, Lana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Ekonomika i menadžment u javnom sektoru

Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša

Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Europski sud za ljudska prava

Staničić, Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u pravu Europske zajednice

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Inspekcijski i upravni nadzor

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Seminar Pravo okoliša za nevladine organizacije

Pravo na pristup informacijama o okolišu

Ofak, Lana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni seminar - Pravo okoliša iz perspektive ljudskih prava

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić Frane ; Ofak Lana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg)

Ofak, Lana ; Staničić, Frane
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: Vajagić protiv Hrvatske]

Šprajc, Ivan ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Profesionalni interesi i članstva

Advisory Board of Justice and Environment - www.justiceandenvironment.org
Avosetta Group - www.avosetta.org
Environmental Law Network International (elni) - www.elni.org
European Environmental Law Forum - www.eelf.info