izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
izv. prof. dr. sc.
Mario Krešić

Mario Krešić diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2000. i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. Doktorirao je 2013. godine na Europskom pravnom fakultetu Sveučilišta u Novoj Gorici (Slovenija), na temi iz teorije prava (Obvezatno pravosuđenje kao nužan element prava) stekavši akademski stupanj doktora pravnih znanosti. Služi se engleskim, francuskim i slovenskim jezikom.

Od siječnja 2007. zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za opću teoriju prava i države) najprije kao asistent, a zatim kao viši asistent te docent. U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 22. travnja 2021. godine. Prije zaposlenja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je kao suradnik u Hrvatskom saboru (veljača 2001. – travanj 2002.), stručni suradnik za odnose s javnošću u Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske (travanj 2002. – studeni 2002.), stručni savjetnik u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (studeni 2002. – veljača 2004.), tajnik kabineta ministrice pravosuđa u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (veljača 2004. – ožujak 2006.) i načelnik Odjela za međunarodnu suradnju u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (ožujak 2006. – srpanj 2006.).

Nastavnik je na sljedećim kolegijima. (i) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij: Teorija prava, Teorija prava – seminar, Teorija prava – vježbe, Filozofija prava, Legal Philosophy, Ljudska prava u teoriji prava, Ljudska prava i sprečavanje masovnih zločina, Human Rights and Atrocity Crimes Prevention. (ii) Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada: Uvod u teoriju prava. (iii) Preddiplomski stručni studij javne uprave: Uvod u teoriju prava. Prema usvojenom programu Pravnog fakulteta u Zagrebu, predviđen je za nastavnika poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti za teme: Metode pravne znanosti i Pravna doktrina.

Predsjednik je Odbora za alumnije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2019. - do danas) čiji je član bio u prethodnom razdoblju (2017. - 2019.) te  Povjerenstva za reakreditaciju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2020. - do danas).

Član je akademskih udruženja: Akademija pravnih znanosti Hrvatske (APZH; član), Hrvatske sekcija Međunarodne Udruge za filozofiju prava i društvenu filozofiju (IVR): Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države (HUPSFTPD; član i tajnik Udruge) te Mreže za teoriju prava Srednje i Jugoistočne Europe (CEENJ, član Savjetodavnog odbor). Član je alumni zajednice SAD-a u Hrvatskoj.

Obavljao je dužnost posebnog savjetnika ministra pravosuđa u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (siječanj 2009. - lipanj 2010.) te zamjenika pučkog pravobranitelja (svibanj 2014. – prosinac 2015.) kada je između ostalog bio odgovoran i za Nacionalni preventivni mehanizam za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Bio je član radne skupine za Poglavlje 23. (Pravosuđe i temeljna prava) pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji (2005.), glavni tehnički savjetnik za pravosuđe UN programa za razvoj (2007. - 2013.), savjetnik UN Ureda u Bruxellesu za izradu analize EU i UNDP programa i projekata u pravosudnom sektoru (2011.) te pravni savjetnik u projektu Ureda Ministarstva pravosuđa SAD-a za podršku i usavršavanje državnih odvjetnika u prekomorskim zemljama (2013.).

Završio je Diplomatsku akademiju (2002. - 2003.), pripravništvo na Trgovačkom sudu u Zagrebu (2005. - 2006.), položio državni stručni ispit (2003.) te ima certifikate iz projektnog menadžmenta (2005. i 2006.). Usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu International Leadership programa (2005.) te završio Nordijski program za mirenje u Norveškoj (2006.).

Suradnik je prijave međunarodnog projekta iz područja teorije prava za COST projekt. Bio je član projektnog tima u istraživačkim projektima: Funkcije prava; Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH; Novi hrvatski pravni sustav; Istraživanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih dijela u Republici Hrvatskoj (2007.). Vodio je sljedeće razvojne projekte u području vladavine prava: uključivanje mladih u pružanje podrške žrtvama i svjedocima (2011. - 2013.), organizacija međunarodne konferencije europskih ministarstava pravosuđa 'Pravosudne reforme i osnaživanje žrtava kaznenih djela' (2013.), podrška zatvorskom sustavu (2007. i 2012.), razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima (2007. - 2010.; projekt je rezultirao uspostavom sedam ureda za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima), jačanje kapaciteta Ureda pučkog pravobranitelja (2008. - 2010.), jačanje kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva (2007. – 2008.), jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa za strateško planiranje (2009.) te tranzicijska pravda (2006. -2007.).

Znanstveno se usavršavao u inozemstvu na području teorije prava. Bio je gostujući znanstvenik u istraživačkim programima iz teorije prava na Jagielonskom sveučilištu, Katedra za teoriju prava Fakulteta prava i uprave u Krakovu, Poljska (lipanj - srpanj 2019.) te na Sveučilištu u Genovi, Odjel za pravo, Tarello institut za pravnu filozofiju u Genovi, Italija (ožujak - srpanj 2018.).

Izlagao je na 35 međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija te održao dva pozivna predavanja na poziv Jagielonskog sveučilišta i Sveučilišta u Genovi.  Organizirao je  devet znanstvenih i stručnih konferencija te međunarodnih škola. Autor je dvadeset radova i dva izdanja udžbenika za teoriju prava u suautorstvu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Compulsory adjudication: an emerging principle of European Law and the Western Balkans’ accession to the European Union?

Krešić, Mario
Poglavlja u knjigama, 2022.

A Jurisprudential Attempt at Rule of Law Creation: An Analysis of Theoretical Assumptions for Compulsory International Adjudication and Realistic Challenges

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Izbjeglička kriza pred vratima i zanemareno rješenje. Tri zablude o direktivi o privremenoj zaštiti

Mario Krešić
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Features of International Law: A Critical Account of the Prototype Theory of International Law

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Poustavljenje hrvatskog pravnog poretka

Burazin, Luka ; Gardašević, Đorđe ; Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

About Non-Positivist Perspective on Legal Values in International Law

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Analiza Europskog instituta privremene zaštite

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Legal consciousness and (de)constitutionalisation of the legal order

Krešić, Mario
Poglavlja u knjigama, 2020.

Priručnik za teoriju prava: praktični dio. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd.

Burazin, Luka ; Krešić, Mario ; Tucak, Ivana
Priručnik, 2020.

The Role of Peace in Kelsen and Lauterpacht’s Theories of International Law

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

ROSS’S CONCEPT OF THE LEGAL CONSCIOUSNESS AND DELIBERATE NORMATIVE CHANGE

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Pojam presudivosti i Kantorowiczev pristup utvrđivanju sadržaja prava

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Process, consequences and means of (de)constitutionalization: a reconstruction of Guastini's concept of constitutionalization

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

THE FUNCTION OF ADJUDICATION IN PROTECTION OF ECONOMIC VALUES

Škare-Ožbolt, Vesna ; Krešić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
8. međunarodni znanstveni simpozij: Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj = 8th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth

EFFICACY OF LAW IN THEORY AND PRACTICE: THE EFFECTIVENESS OF THE ADJUDICATION

Krešić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
15th International Conference on Interdisciplinary Management Research (IMR 2019)

Kontinentalna teorija prava u 20. stoljeću. Prikaz knjige: Enrico Pattaro i Corrado Roversi (ur.), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Springer, 2016.

Krešić, Mario
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Priručnik za teoriju prava - praktični dio

Burazin, Luka ; Krešić, Mario ; Tucak, Ivana
Priručnik, 2018.

Koncept kvazisudbenog procesa u međunarodnom pravu

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kelsenovi, Lauterpachtovi i Rossovi teorijskopravni modeli međunarodnog prava

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Pravo na obrazovanje i Dworkinova teorija političkih prava

Krešić, Mario ; Zgombić, Tena
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Nacionalno ili međunarodno pravosuđenje kao nužan element međunarodnog prava?

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Primjena Kantorowiczeve i Hartove defincije prava na međunarodno pravo

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

U kojoj mjeri hrvatski građani poznaju i vrijednosno prihvaćaju institucije i pravo Europske unije? Važnost empirijskih istraživanja za teoriju prava

Burazin, Luka ; Krešić, Mario
Poglavlja u knjigama, 2012.

Obvezatno pravosuđenje kao nužan element prava

Krešić, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Pregled rezultata istraživanja o podršci žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj (UNDP, 2007.)

Turković, Ksenija ; Ajduković, Dean ; Mrčela, Marin ; Krešić, Mario
Poglavlja u knjigama, 2007.