izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac
izv. prof. dr. sc.
Marko Buljevac

Marko Buljevac rođen je 1984. godine u Zagrebu. Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta diplomirao je 2009. godine. Iste godine se zapošljava kao znanstveni novak na projektu „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“. Doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike upisuje 2009. godine. Surađivao je na četiri znanstvena projekta u Hrvatskoj. Samostalno ili kao koautor objavio je jednu znanstvenu monografiju, sedam znanstvenih i tri stručna rada. Sudjelovao je na devet međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih konferencija. Područje njegovog znanstvenog interesa odnosi se na socijalni rad i osobe s invaliditetom. Govori engleski jezik te se služi talijanskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Seksualnost i osobe s invaliditetom

Buljevac, Marko
Autorske knjige, 2023.

The sexual rights of persons with physical disabilities

Buljevac, Marko ; Slonjšak, Anka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
The 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences – ERFCON2023

The importance of incorporating a human rights perspective into qualitative research with persons with disabilities

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
The 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences – ERFCON2023

Društveni položaj osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj s prikazom izazova u sustavima socijalne politike

Babić, Zdenko ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
Nacionalni studijski dani Obitelji osoba s invaliditetom u krilu Crkve

Sustav socijalne skrbi iz perspektiva roditelja djece s teškoćama u razvoju

Gović, Josipa ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Odrednice i izazovi u skrbi o starijim gluhoslijepim osobama

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Dostojanstveno starenje gluhoslijepih osoba

Knowledge Base and Process Competencies in Social Work Practice

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Professional Competencies for Social Change

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

PERSPEKTIVA DJECE O VRŠNJACIMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U ŠKOLI

Nižić, Maja ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Poglavlja u knjigama, 2022.

Predrasude i mitovi vezani uz seksualnost i reproduktivna prava osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
SEKSUALNOST I REPRODUKTIVNA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

Socijalna uključenost osoba s oštećenjima vida: suvremene spoznaje i izazovi

Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
Državni stručni skup Nove mogućnosti u rehabilitaciji, edukaciji i socijalnoj uključenosti osoba s oštećenjem vida

ˈYou Don’t Have to Tell Me in Person I’m Not to Your Likingˈ: Experiences of Discrimination of People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Pravo na rad osoba s invaliditetom: temelj ostvarivanja drugih prava zajamčenih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Izazovi u zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA ZAPOSLENOG U USTANOVI SOCIJALNE SKRBI

Filipaj, Ada ; Buljevac, Marko
Stručni radovi, 2021.

PERSPEKTIVA DJECE O VRŠNJACIMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U ŠKOLI

Nižić, Maja ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Dijete u fokusu

Methods of social work with persons with intellectual disabilities in Croatia: what have we learned from history, and what we have to change in future?

Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
International Federation of Social Workers European Conference on Social Work in Europe Meeting New Challenges (IFSW 2021)

Human rights of persons with disabilities during COVID-19 pandemic: how has formal support system responded?

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 "Social Work in Europe: Meeting New Challenges"

Obitelj kao čimbenik podrške u psihijatrijskom liječenju i rehabilitaciji

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Poglavlja u knjigama, 2021.

ARA TAEKWONDO: UNDERSTANDING THE PERSPECTIVES OF COACHES

Ivček, Karla ; Buljevac, Marko : Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Osobe s invaliditetom u društvu

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Udžbenik, 2020.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE SOCIJALNIH RADNIKA: TEMELJ IDENTITETA JEDNE POMAŽUĆE PROFESIJE

Buljevac, Marko ; Opačić, Ana ; Podobnik, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Samoprocjena zdravstvenog statusa i nekih aspekata kvalitete života starijih osoba s osteoartritisom koljena

Rusac Kukić, Sandra ; Rusac, Silvia ; Buljevac Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

KOLIKO SU OSOBE S INVALIDITETOM ZAPRAVO DRUGAČIJE? RAD NA OSVJEŠTAVANJU VLASTITIH STAVOVA, PREDRASUDA I DISKRIMINATORNIH PONAŠANJA

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
10. Konferencija socijalnih radnika: Drugi i drugačiji

Bake i djedovi djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

DOŽIVLJAJ PROFESIONALNE KOMPETENTNOSTI IZ PERSPEKTIVE SOCIJALNIH RADNIKA ZAPOSLENIH U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB

Buljevac, Marko ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
x. konferencija socijalnih radnika DRUGI I DRUGAČIJI

Being a Mother of a Child with Prader-Willi Syndrome : Experiences of Accessing and Using Formal Support in Croatia

Čagalj, Daria ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Nasilje u obitelji osoba s invaliditetom: nedovoljno istražen i prepoznat problem

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Tribina »Nasilje u obitelji i osobe s invaliditetom«

What about Users' Perspective of Human Rights Violations in Foster Care and Family Homes?

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development: Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Societies (SWSD)

Podizanje razine svijesti o osobama s duševnim smetnjama kao preventivno djelovanje na stigmu i predrasude u društvu Važnost individualnog pristupa i suradnog odnosa u pristupu i rehabilitaciji osoba s duševnim smetnjama Obitelj kao važan čimbenik podrške i suradnik u interdisciplinarnom pristupu rehabilitacije osobe s duševnim smetnjama Zapošljavanje i radno okupacijske aktivnosti u integraciji osoba s duševnim smetnjama u zajednici

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Stefanović, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Rehabilitacija osoba s mentalnim teškoćama

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
„Što i kako učimo jedni od drugih – iskustva provođenja terenske prakse preddiplomskog studija socijalnog rada”

„Nekad su mi znali reći da nisam bolja od svog sina“ - stigma obitelji temeljem intelektualnih teškoća člana obitelji

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Discrimination against people with mild intellectual disabilities: their experiences in everyday life

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Human rights violations in foster care and family homes ; users´perspective

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

WHAT DO WE KNOW ABOUT HUMAN RIGHTS OF ADULTS WITH DISABILITIES IN FOSTER CARE? PERSPECTIVES OF PERSONS WITH DISABILITIES AND PROFESSIONALS

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Attitudes of students towards the inclusion of people with mental disorders in the community

Leutar, Zdravka ; Nižić, Maja ; Budimir Anita ; Bandić, Ivan ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
WPA XVII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY BERLIN 2017 Psychiatry of the 21. Century: Context, Controversies and Commitment

Why do we need to think of ethics? Development of reviewer and author guiedlines in Annual of social work

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
4.međunarodna konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET 2017

Some aspects of parenting adult persons with disability

Penava, Vlatka ; Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research

Diskriminacijska praksa u formalnoj podršci obiteljima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i uloga socijalnog rada

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj - stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

POČINITELJI SEKSUALNOG NASILJA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Buljevac, Marko ; Luketić, Marija ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Smjernice i izazovi provođenja terenske prakse preddiplomskog studija socijalnog rada

PREKID SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Popović, Sanda ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Autorske knjige, 2016.

TEORIJSKI I ISKUSTVENI OKVIRI ZA RAZVOJ MODELA STUDENTSKE TERENSKE PRAKSE U PODRUČJU SOCIJALNIH DJELATNOSTI

Urbanc, Kristina ; Buljevac, Marko ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

PODRŠKA STRUČNJACIMA U OBJAVLJIVANJU ISKUSTAVA IZ PRAKSE U LJETOPISU SOCIJALNOG RADA: ODABRANI STRUČNI RADOVI KAO PRIMJERI DOBRE PRAKSE SOCIJALNOG RADA S OBITELJI

Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
VII. Konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj- stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada

Ethical Issues in the Croatian Qualitative Social Work Research with People with Intellectual Disabilities

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH – ECSWR 2015: RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

ISKUSTVA STRUČNJAKA O NASILJU NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM

Šesto, Kristina : Buljevac, Marko : Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Položaj osoba s invaliditetom i socio-ekonomska deprivacija

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
4. Ljetna škola SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE Siromaštvo u ruralnom i urbanom prostoru

Sustav formalne podrške i život u zajednici osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
VIII Konferencije pružatelja usluga osobama s invaliditetom „Razvoj održivih i dostupnih usluga za osobe s invaliditetom u zajednici“

Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima – prikaz preliminarnih rezultata projekta

Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina ; Leutar, Zdravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravo osoba s invaliditetom na život u zajednici - gdje, s kim i kako?

Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada

Kletečki Radović, Marijana ; Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Iskustva u radu s osobama s invaliditetom kroz Katedru za posebna područja socijalnog rada pri Pravnom fakultetu

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Iste potrebe, različite mogućnosti

Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji

Buljevac, Marko
Doktorske disertacije, 2014.

Uzroci nezaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2014.
Peti hrvatski socijalni tjeda Kultura rada u Hrvatskoj

MKSS mladih s intelektualnim teškoćama

Buljevac, Marko ; Zimšek Mihordin, Tamara
Poglavlja u knjigama, 2013.

MKSS mladih s intelektualnim teškoćama- model grupnog rada s mladima s intelektualnim teškoćama

Janković, Josip ; Buljevac, Marko ; Zimšek Mihordin, Tamara
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Znanstveno- stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Modeli rada s osobama s invaliditetom

Procjena aspekata uključenosti u život zajednice osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
2. Ljetna škola SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?

Uočljivost tjelesnog oštećenja osoba s invaliditetom u socijalnim interakcijama

Buljevac, Marko ; Knežević, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Zaposlenost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Economic disadvantages of people with disabilities in Croatia: can we talk about inclusion?

Buljevac, Marko ; Nižić, Maja ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Kvaliteta života osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8.međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Socijalni rizici starijih osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Institucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama: što nas je naučila povijest?

Buljevac ; Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Izazovi skrbi o osobama s invaliditetom treće životne dobi

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
5. međunarodna konferencija socijalnih radnika "Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad"

Svjetska konferencija socijalnog rada i socijalnog razvoja: Akcija i utjecaj

Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
, 2012.

The stigma of disability : Croatian experiences

Buljevac, Marko ; Majdak, Marijana ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The role of social support in inclusion of families raising children with disabilities

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Razlike u doživljaju kvalitete života i socijalne podrške udomitelja obzirom na iskustvo udomiteljstva djece s teškoćama u razvoju

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Male kreativne socijalizacijske skupine u radu s mladima s intelektualnim teškoćama

Janković, J. ; Buljevac, M. ; Zimšek Mihordin, T.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Modeli rada s osobama s invaliditetom"

Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

Leutar, Zdravka ; Buljevac, Marko ; Milić Babić, Marina
Autorske knjige, 2011.

Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti

Miljenović, Ana ; Buljevac, Marko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferecija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Strategije suočavanja s nasiljem i percipirani oblici podrške iz perspektive osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Gregurić, Milica ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija »Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava«

Iskustva korisnika usluga osobnog asistenta

Biškup, Iva ; Buljevac, Marko ; Leutar, Zdravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prikaz skupa- IV. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA: »SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI«

Buljevac, Marko ; Miljenović, Ana
, 2010.

Grupni pristup u radu sa socijalno osjetljivim skupinama – obilježja, sličnosti i specifičnosti

Miljenović, Ana ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Strategije suočavanja s nasiljem i percipirani oblici podrške iz perspektive osoba s invaliditetom

Buljevac, Marko ; Gregurić, Milica ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Invaliditet kao element različitosti u jačanju socijalne mreže

Leutar, Zdravka ; Marko, Buljevac ; Milić Babić, Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
IV SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA "SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI"

Slobodno vrijeme i mladi - preventivni aspekti

Berc, Gordana ; Buljevac, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

THE EFFECT OF METHYLPREDNISOLONE AND CYCLOSPORINE-A IN A MURINE MODEL OF INTESTINAL INFLAMMATION

Banic, M. ; Anic, B. ; Brkie, T. ; Buljevac, M. ; Rotkvic, I. ; Altabas, V. ; Bojic, D. ; Dohoczky, Cs. ; Kolega, M. ; Erceg, D.
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Izabrani projekti

2018. - danas član projektnog tima projeka Socijalni rad u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj HKSR i SCSR PF SUZ

2018.-2019. izvoditelj edukacije za MDOMSP EDUKACIJA O PRAVIMA I MOGUĆNOSTIMA OSOBA S INVALIDITETOM I STARIJIH OSOBA S NAGLASKOM NA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

2018.-2019. suradnik na projektu Društveno - korisno učenje za organizaciju inkluzivnih zajednica

6/2017.- danas Član Stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

2015.-danas suogranizator simpozija terenske prakse na SCSR PF SUZ

Srpanj 2017.- Srpanj 2018. Suradnik na projektu Socijalna prava i socijalne usluge za obitelji u riziku u ruralnim zajednicama

Srpanj 2015.–Srpanj 2016. Suradnik na projektu Perspektive roditelja odraslih osoba s invaliditetom o socijalnoj podršci, nekim dimenzijama kvalitete života, izazovima u skrbi i budućnosti

Veljača 2015.–Studeni 2016. Voditelj pilot projekta Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima za Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Siječanj 2010.–Lipanj 2014. Voditelj grupe mladih s intelektualnim teškoćama Udruga Poticaj, Zagreb 

Veljača 2010. - Listopad 2010. Organizacija prve Međunarodne znanstvene konferencije Studija socijalnog rada Sveučilišta u Mostaru „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i  promicanju ljudskih prava“, 20. – 23. listopada 2010. godine, Mostar, BiH                 

Svibanj 2009.- Svibanj 2010. Stručni suradnik na projektu "Istraživanje stavova članova predstavničkih tijela o političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanja osoba s različitim vrstama oštećenja u politički život" Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH i Fakulteta političkih znanosti   Sveučilišta u Zagrebu

Svibanj 2009.-…   Znanstveni novak na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- projekt „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u  Hrvatskoj i zemljama EU“

Studeni 2008.-    Prosinac 2009. stručni suradnik na projektu „ Socijalni položaj osoba s  invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i  međugeneracijske solidarnosti i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2008.            Suradnik na projektu „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj