izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
izv. prof. dr. sc.
Marko Turudić

Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predmet njegova znanstvenog interesa su prvenstveno upravni postupak i upravni spor, regulatorne agencije,  javna nabava, reguliranje elektroničkih komunikacija i ostalih  mrežnih industrija. 

 

Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Na Pravnom fakultetu kao izborne predmete uveo je ”Reguliranje elektroničkih komunikacija” i ”Javnu nabavu”, kao i niz  edukacija cjeloživotnog obrazovanja iste tematike. Mentor je dvije doktorske disertacije iz prava javne nabave, te je nacionalni dopisnik European Procurement and Public Private Partnership Law Review-a.

 

Autor je preko 60 znanstvenih i stručnih radova,  te četiri knjige;

 

 „Pravo javne nabave“ (Narodne Novine 2017.)

„Komentar Zakona o javnoj nabavi“ (Zgombić i partneri 2018.)

”Media Law in Croatia” (Turudić, M., Lisičar, H., Kluwer 2019.)

”Kohezijska politika Europske unije kroz nacionalna tijela i postupke” (Narodne novine 2023.)

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 2007

Godina doktoriranja: 2013

Na katedri od: 2008

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 740
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Osobna stranica na Webu: