MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBJEKTI, UN:
Međunarodno javno pravo - objekti, UN
Međunarodno javno pravo - objekti, UN
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166896
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - objekti, UN Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
6.0 166896
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1; (2010), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Lapaš, D./Seršić, M./Vukas, B.,; Međunarodno pravo, sv. 2; (2012), str. §§ 54 - 79 (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
OBVEZNA: Degan, V. Đ.; Sources of International Law; (1997), str
OBVEZNA: Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim's International Law, 9. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Doehring, K.; Voelkerrecht, 2. izd.; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Ipsen, K.,; Voelkerrecht, 6. izd.,; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Vitzthum, W. Graf; Voelkerrecht, 5. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Neuhold, H./Hummer, W./ Schreuer, C. (ur.),; Oesterreichisches Handbuch des Voelkerrechts; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Diez de Velasco Vallejo, M.,; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2015), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
OBVEZNA: Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
PREPORUČENA: Andrassy, J.; Zajednička akcija za mir, Međunarodni problemi; (1951), str
PREPORUČENA: Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967), str
PREPORUČENA: Degan, V. Đ.; Međunarodno pravo; (2011), str
PREPORUČENA: Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1987), str
PREPORUČENA: Bakotić, B. (ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997), str
PREPORUČENA: Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.),; Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005), str
PREPORUČENA: Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.; , str
PREPORUČENA: Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997), str
PREPORUČENA: Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Razumjeti opća pitanja o međunarodnopravnom položaju prostora, kako onih pod suverenošću države, tako i onih izvan nje, uključujući i prostore koji tvore tzv. "zajedničku baštinu čovječanstva".
2. Cilj nastave iz predmeta Međunarodno pravo - objekti i Ujedinjeni narodi također je i stjecanje općeg znanja u području sukcesije država. Uz to, studenti stječu i temeljna znanja o međunarodnim organizacijama, u prvom redu o Ujedinjenim narodima i njihovu pravnom sustavu.

Sadržaj kolegija:
1. Objekti međunarodnog prava: državno područje - općenito; međunarodne rijeke; zračni prostor; pravo mora; Antarktik; svemir.
2. Sukcesija država: sukcesija država - općenito; sukcesija država glede međunarodnih ugovora; sukcesija država glede državne imovine, arhiva i dugova; ostala pitanja sukcesije.
3. Međunarodne organizacije: Opći pregled. Ujedinjeni narodi: pravo i ciljevi, članovi, organi, položaj država nečlanica. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda. Regionalne organizacije. Europska integracija: Europska unija, Vijeće Europe, Sjevernoatlanska organizacija (NATO), Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).
Ispitni rokovi
Obavijesti