MEĐUNARODNO PRAVO MORA:
Međunarodno pravo mora
Međunarodno pravo mora
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166898
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno pravo mora Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
5.0 166898
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1; (2010), str. 211-276 (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
OBVEZNA: Rudolf, D.; Međunarodno pravo mora; (1985), str
OBVEZNA: Vukas, B.,; The Law of the Sea - Selected Writings; (2004), str
OBVEZNA: Seršić, M.; Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša; (2003), str. 13-40
PREPORUČENA: Ibler, V.; Međunarodno pravo mora i Hrvatska; (2001), str. 15-43 i 132-224
PREPORUČENA: Ibler, V.; Sistem mirnog rješavanja sporova; Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo, sv. 15, br. 17, 1982. (1982), str. 260-281
PREPORUČENA: Seršić, M.,; Znanstveno istraživanje mora prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.; Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, 1988, br.3-4, (119-120) (1988), str.227-248
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Cilj kolegija Pravo mora, kao dijela međunarodnog prava koji se odnosi na vlast država na morima i oceanima, je detaljnije upoznavanje studenata sa sustavom pravnih pravila o razgraničenju dijelova mora, o njihovu iskorištavanju i pravnom režimu koji vrijedi u pojedinim dijelovima mora te stjecanje općih znanja o pravima i dužnostima država u vezi s različitim upotrebama mora.
2. Potrebu izučavanja Prava mora u Republici Hrvatskoj, obalnoj državi, duge pomorske tradicije nije potrebno posebno objašnjavati - jedino dobrim poznavanjem ove grane međunarodnog prava Hrvatska može štititi svoje interese na Jadranu. To je dosad i uspijevala velikim dijelom upravo zbog niza izvrsnih stručnjaka iz oblasti prava mora. Zadaća ovog predmeta je da se taj niz nastavi i u budućnosti.

Sadržaj kolegija:
1. Uvodna i opća pitanja: Pojam, povijesni razvoj, izvori, utjecaj znanosti i međunarodne judikature, subjekti prava mora, opća načela.
2. Pravni režimi pojedinih dijelova mora i podmorja: Unutrašnje morske vode, teritorijalno more, arhipelaške vode, vanjski morski pojas, isključivi gospodarski pojas, epikontinentalni pojas, otvoreno more, zona međunarodnog podmorja.
3. Razgraničenje morskih prostora
4. Posebna pitanja (Arktik, Antarktik, zatvorena ili poluzatvorena mora).
5. Istraživanje i iskorištavanje mora: Plovidba, ribolov, iskorištavanje rudnih bogatstava podmorja, znanstveno istraživanje mora. Položaj država bez obale i zemalja u nepovoljnom geografskom položaju.
6. Zaštita i očuvanje morskog okoliša: Opće pravo (temeljna načela, izvori onečišćenja, donošenje i provođenje nacionalnih i međunarodnih pravila). Zaštita regionalnih mora. Zaštita Jadrana.
7. Mirno rješavanje sporova u području međunarodnog prava mora: Opće međunarodno pravo, Ženevske konvencije iz 1958., regionalna rješenja, sustav rješavanja sporova po Konvenciji UN o pravu mora, Međunarodni sud za pravo mora.
Ispitni rokovi
Obavijesti