MEĐUNARODNA ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA:
Međunarodna zaštita kulturnih dobara
Međunarodna zaštita kulturnih dobara
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 174453
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
Osnovni podaci
Međunarodna zaštita kulturnih dobara Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
0.0 174453
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti