MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA:
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166901
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
Osnovni podaci
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166901
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
Literatura
OBVEZNA: Seršić, M.; Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša; (2003), str
OBVEZNA: Birnie, P.W./Boyle, A.E., /Redgwell, C.; International Law and the Environment, 3. izd.; (2009), str
PREPORUČENA: Kindt, J. W.; Marine Pollution and the Law of the Sea; (1986), str
PREPORUČENA: Vidas, D. (ur.); Protecting the Polar Marine Environment - Law and Policy for Pollution Prevention; (2000), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Cilj kolegija Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša, kao dijela međunarodnog prava mora i međunarodnog prava okoliša, detaljnije je upoznavanje studenata sa sustavom pravnih pravila posvećenih zaštiti i očuvanju morskog okoliša.
2. Izučavanje Međunarodnopravne zaštite morskog okoliša nužno je u Republici Hrvatskoj, obalnoj državi, orijentiranoj gospodarski na more, prvenstveno turizam. Zbog važnosti Jadrana, Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u regionalnim mediteranskim aktivnostima zaštite i očuvanja morskog okoliša i prirodnih resursa. Isto tako, stranka je svih relevantnih međunarodnih ugovora, regionalnih i globalnih.
Sadržaj kolegija
1. Uvodne napomene, povijesni razvoj, temeljna načela, relevantne međunarodne organizacije.
2. Globalni i regionalni pristup zaštiti i očuvanju morskog okoliša: globalne konvencije; regionalne "okvirne" konvencije - Baltik, Sredozemlje i ostala regionalna mora obuhvaćena UNEP-ovim programom, Sjeveroistočni Atlantik, Antarktik, Arktik.
3. Izvori onečišćenja morskog okoliša: uvodne napomene, onečišćenje s brodova, onečišćenje potapanjem, onečišćenje s kopnenih izvora, onečišćenje od djelatnosti u podmorju, onečišćenje iz zraka ili putem zraka.
4. Odgovornost za onečišćenje morskog okoliša: međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna odgovornost za štete od onečišćenja.
5. Rješavanje sporova o zaštiti i očuvanju morskog okoliša.
Ispitni rokovi
Obavijesti