MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Međunarodno privatno pravo
Međunarodno privatno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166832
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Predavanja
prof. dr. sc. Vilim Bouček - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166832
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Predavanja)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Vilim Bouček (Predavanja)

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
Literatura
OBVEZNA: Sajko, K.,; Međunarodno privatno pravo, 5. izd. (dijelovi knjige o hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom i procesnom pravu); Zagreb (2009), str
OBVEZNA: Rome Regulations - Commentary (Ed. Callies Gralf-Peter), 2nd ed.; (2015), str. 1-855
OBVEZNA: Dickinson, A.; The Rome II Regulation - The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 2nd ed.; Oxford (2009), str
OBVEZNA: Leible, S.. Mankowski, P., Pabst, S., Staudinger, A.,; Europaeisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR / EUIPR - Kommentar - Band I Bruessel Ia-VO, 4. Aufl.; Koeln (2016), str
OBVEZNA: Magnus, U., Mankowski, P. (Eds.); European Commentaries on Private International Law ECPIL - Commentary - Brussels Ibis Regulation; Koeln (2016), str
OBVEZNA: Zbirka Odluka suda Europske Unije; Zagreb (2014), str
OBVEZNA: Praksa Suda Europske unije u Luksemburgu (Internet adresa: www.curia.europa.eu); , str
PREPORUČENA: Sikirić, H.; Sajko/Sikirić/Bouček/Babić/Tepeš, : Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava, Informator 2001.; (2001), str. 288-303
PREPORUČENA: Bouček, V.; Sajko/Sikirić/Bouček/Babić/Tepeš, : Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava, Informator 2001.; (2001), str. 303-310
PREPORUČENA: Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu, Hrvatska pravna revija, br. 8/2004; (2004), str. 36-48
PREPORUČENA: Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 48, br. 1-2/1998; (1998), str. 117- 148
PREPORUČENA: Lasock, D., Stone, P.A.; Conflict of Laws in the European Community; Abingdon (1987), str
PREPORUČENA: Remien, O.; European private international law, the European Community and its emerging area of freedom, security and justice, Common Market Law Review 38 (2001); (2001), str. 53-86
PREPORUČENA: Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ C 59 p. 1 1979/5/3, Internet adresa: www.europa.int.; , str
PREPORUČENA: Report by Professor Dr Peter Schlosser on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom opf Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters an to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, OJ C 59 p. 71 1979/5/3, Internet adresa: www.europa.eu.; , str
PREPORUČENA: Report by Mr. P. Jenard and Mr. G. Moeller on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, OJ C 189 p. 57 1990/7/28, Internet adresa: www.europa.eu.; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Izučavanjem predmeta Međunarodno privatno pravo doktorandi trebaju steći opća znanja o uređivanju prekograničnih/međunarodnih privatnopravnih odnosa s EU obilježjem u trgovačkim predmetima.
2. Osposobiti doktorande za primjenu relevantnih pravnih izvora kako bi odredili pravo mjerodavno za konkretan odnos, sud nadležan za njegovo rješavanje spornog odnosa i način priznanja i ovrhe sudske odluke u inozemstvu.

a.) Okvirni sadržaj predmeta

A. Pravo mjerodavno za obveze u trgovačkim predmetima
A.1. Pravo mjerodavno za ugovorne obveze

1. Pravni izvori - Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");
2. Primarni statut (način izbora; trenutak izbora prava i izmjena izabranog prava; depecage);
3. Podredni statut (načelo najuže veze, izbjegavajuća klauzula);
4. Posebna materijalnopravna pitanja (sposobnost ugovornih stranaka, formalna i materijalna valjanost glavnog ugovora i sporazuma o izboru prava; pristanak ugovornih stranaka), polje primjene mjerodavnog prava, prijenos potraživanja i preuzimanje duga;
5. Prisilni propisi i pravila neposredne primjene;
6. Opći instituti međunarodnog privatnog prava (uzvrat i upućivanje na daljnje pravo, javni poredak, prijevarno zaobilaženje prava);
7. Mjerodavno pravo za pojedine vrste ugovora.

A.2. Pravo mjerodavno za izvanugovorne obveze.

1. Pravni izvori - Uredba (EZ) br. 5864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");
2. Opće odredbe deliktnog statuta;
3. Posebne odredbe deliktnog statuta.

B. Međunarodna nadležnost u trgovačkim predmetima

1. Pravni izvori - Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima;
2. Opća nadležnost;
3. Posebne nadležnosti - a) izberiva nadležnost; b) isključiva nadležnost; c) nadležnost na temelju stranačkog sporazuma.
4. Litispendencija

C. Priznanje i izvršenje sudskih odluke u trgovačkim predmetima

1. Pravni izvori - Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima;
2. Priznanje;
3. Izvršenje;
4. Odbijanje priznanja i izvršenja
5. Zajedničke odredbe.
6. Javne isprave i sudske nagodbe
Ispitni rokovi
Obavijesti