prof. dr. sc. Nina Tepeš
prof. dr. sc.
Nina Tepeš

Nina Tepeš je diplomirani pravnik i doktor znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Postgraduate Course on European Law, WTO Law, International Commercial Arbitration and International Business Law u sklopu Asser College Europe na Asser Instituut u Haagu. Stekla je LL.M., IBL na CEU. Redoviti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Objavila je niz radova iz područja od međunardonog privatnog prava, arbitraže, trgovačkog prava i prava društava.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

2012 izvanredni profesor

2017 redoviti profesor