Fakultetsko vijeće

članovi:

dekan kao predsjednik, svi redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti, predstavnici viših asistenata, predavača, viših predavača, i asistenata te predstavnici studenata


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana