Professores emeriti

"Počasno znanstveno-nastavno zvanje je professor emeritus. Počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje Sveučilište zaslužnim redovitim profesorima u mirovini u postupku i pod uvjetima utvrđenim statutom Sveučilišta." (Zakon o visokim učilištima (NN 59/1996), Čl. 79) Professores emeriti:

 

BARBIĆ, Jakša

DIKA, Mihajlo

GAVELLA, Nikola

PULJIZ, Vlado

SAJKO, Krešimir

ŠEPAROVIĆ, Zvonimir


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana