Obavijesti
25. 10. 2013. u 10:53
Uređeno: 23. 2. 2016. u 12:13

Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 25. studenog 2015.  za akademske godine 2015/16. i 2016/17. imenovalo je:

POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Grgurev, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Rimac
 3. Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić
 4. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić
 5. Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
 6. Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
 7. Danijel Relković
 8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 9. Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore
 10. Tena Hoško
 11. Danijel Javorić Barić, student
Anamarija Musa

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 24. listopada 2013. prihvaćeno je izvješće Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj-rujan 2013.

Izvješće je objavljeno u repozitoriju lijevo.

 

Anamarija Musa

Fakultetsko vijeće usvojilo je na svojoj sjednici 22. svibnja 2013. Politiku kvalitete te Priručnik o osiguravanju kvalitete na Pravnom fakultetu. Također, izmijenjen je Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete sa svrhom uključivanja vanjskih dionika u rad Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. Time su u cijelosti ispunjeni preduvjeti za puni razvoj sustava osiguravanja kvalietete na Fakultetu te utvrđen okvir za provedbu daljnjih aktivnosti. 

Dokumente i izmjene pravilnika možete naći u repozitoriju lijevo. 

Anamarija Musa

Fakultetsko vijeće usvojilo je na svojoj sjednici 30. siječnja 2013. Godišnje izjvešće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje studeni 2011. - prosinac 2012. s Planom aktivnosti za osiguravanje kvalitete siječanj-rujan 2013.

Dokument se nalazi u repozitoriju.

Anamarija Musa

četvrtak, 20. rujna 2012. od 10 do 12 sati, u vijećnici Pravnog fakulteta, II. kat, Trg maršala Tita 14 održan je okrugli stol pod nazivom 'Upravljanje kvalitetom na Pravnom fakultetu u Zagrebu: razvoj sustava i dobre prakse u skladu s europskim i domaćim standardima'.
 
Uvodno izlaganje održala je prof. dr. sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, a potom su koncept upravljanja kvalitetom, kao i dosadašnje aktivnosti Povjerenstva na izradi Priručnika prikazali doc. dr. sc. Anamarija Musa, doc. dr. sc. Frane Staničić i dr. sc. Eva Anđela Delale. Nakon izlaganja, uslijedila je rasprava u kojoj su aktivno sudjelovali i unutarnji i vanjski dionici – studenti, nastavnici i drugi zaposlenici te predstavnici poslodavaca.
 
Prof. dr. sc. Marina Ajduković rezimirala je raspravu ističući da je upravljanje kvalitetom neprekidan i dugotrajan proces i da njegov uspjeh ovisi o uključivanju i doprinosu svih dionika uz širenje kulture kvalitete i prihvaćanja koncepta u akademskoj zajednici. Percipiranje promjene i prilagodbe međunarodnim i europskim standardima nužnost je na tom putu. Cilj  osiguravanja kvalitete, između ostalog, uključuje stvaranje obrazovanih i kompetentnih studenata uspješnih na tržištu rada i profesionalnoj karijeri, te prepoznat i međunarodno konkurentan znanstveno-nastavni i stručni rad na Fakultetu kojeg provode uspješni i zadovoljni zaposlenici. Krajnji rezultat upravljanja kvalitetom, međutim, ostaje pozitivan doprinos Fakulteta razvoju zajednice i društva u cjelini, ali i razvoj temeljnih znanstvenih disciplina.
Anamarija Musa

U skladu s propisima i dobrom praksom upravljanja kvalitetom na visokim učilištima u Europi i Republici Hrvatskoj, a posebno na Sveučilištu u Zagrebu, kao i Planom aktivnosti Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu za ak.godinu 2011/2012, Pravni fakultet u sklopu izgradnje svog sustava upravljanja kvalitetom organizira okrugli stol pod nazivom 'Upravljanje kvalitetom na Pravnom fakultetu u Zagrebu: razvoj sustava i dobre prakse u skladu s europskim i domaćim standardima'.
Svrha događaja je upoznati unutarnje i vanjske dionike s konceptom upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom osiguravanja kvalitete u području nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, studentskog rada, informiranja javnosti te stručnih službi Fakulteta, kao i dobiti preporuke i mišljenja u svrhu postizanja što većeg stupnja kvalitete rada Fakulteta.
Okrugli stol će se održati u četvrtak, 20. rujna 2012. od 10.00 do 12.00 sati, u vijećnici Pravnog fakulteta, II. kat, Trg maršala Tita 14.
Okrugli stol je otvoren za sve unutarnje (studenti i zaposlenici - nastavnici, suradnici, djelatnici u stručnim službama) i vanjske dionike (poslodavci, stručne udruge, alumni udruge)
Anamarija Musa

11. 5. 2012. u 12:22
Uređeno: 5. 6. 2012. u 08:04
Upravljanje kvalitetom na Pravnom fakultetu u Zagrebu obuhvaća niz mjera i aktivnosti usmjerenih na izgradnju instrumenata i mehanizama za promicanje i osiguravanje najviše razine kvalitete u nastavi, znanstveno-istraživačkom radu, te stručnim i administrativnim djelatnostima. Razvijanje i unaprjeđivanje kulture kvalitete jedan je od prioriteta razvoja kojim se nastoji osigurati najbolji mogući rezultat nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada na zadovoljstvo svih dionika (studenata, zaposlenih, vanjskih dionika) i s pozitivnim učinkom na razvoj društva u cjelini, a kojeg Pravni fakultet već tradicionalno njeguje.
 
Sustav osiguravanja kvalitete kao mehanizam upravljanja kvalitetom uspostavlja se i djeluje u skladu sa zakonom, aktima Sveučilišta u Zagrebu, drugim propisima te europskim standardima i smjernicama u području upravljanja kvalitetom.  
 
Osnovna načela na kojima se temelji uključuju načelo javnog interesa, poticanje izvrsnosti i inovacije, efikasnosti, transparentnosti te promicanja kulture kvalitete, odgovornosti i suradnje.
 
U skladu s europskim smjernicama i domaćim propisima, područja osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu u Zagrebu su:
1. Pravila i postupci osiguravanja kvalitete Fakulteta;
2. Primjena sustava u svim razinama vanjske i unutarnje provjere kvalitete;
3. Studijski programi;
4. Nastavnički rad i ocjenjivanje nastavnika;
5. Studentski rad i ocjenjivanje studenata;
6. Resursi za učenje i potporu studentima;
7. Resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost;
8. Znanstveno-istraživačka djelatnost;
9. Stručna djelatnost;
10. Međunarodna suradnja i mobilnost;
11. Informacijski sustav Fakulteta;
12. Javnost djelovanja.
 
Za upravljanje kvalitetom na razini Fakulteta nadležni su Fakultetsko vijeće, dekan te Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom. Sastav i rad Povjerenstva reguliran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu u Zagrebu kojeg je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednici 25. travnja 2012. Povjerenstvo ima devet članova, od kojih pet zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, dva predstavnika studenata te jednog predstavnika stručnih službi, dok je jedan od prodekana predsjednik Povjerenstva. Povjerenstvo za obavljanje svojih zadataka može osnivati radne skupine.
 
Članovi Povjerenstva su
1. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik 
2. prof.dr.sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika
3. prof.dr.sc. Marko Baretić
4. doc.dr.sc. Anamarija Musa
5. doc.dr.sc. Frane Staničić
6. dr.sc. Ksenija Grubišić
7. Danijel Relković, predstavnik stručnih službi
8. Antun Bilić, student poslijediplomskog studija 
9. Iva Ćorić, studentica integriranog pravnog studija
 
Osim s tijelima Fakulteta, studentskim organizacijama i vanjskim dionicima, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom u svom radu surađuje s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i njegovim Uredom za upravljanje kvalitetom te  Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, u čijem je djelokrugu osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.  
 


Kontakt:

prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom

e-mail: dcepulo@pravo.hr, tel: 4895-634

doc.dr.sc. Anamarija Musa, koordinatorica za upravljanje kvalitetom

e-mail: amusa@pravo.hr, tel: 4895-632

 
 
Poveznice:
Sveučilište u Zagrebu – Upravljanje kvalitetom
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQUA)
Anamarija Musa

Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana