DEKAN

Prof. dr. sc. Igor Gliha

 Prodekani

Prof. dr. sc. Nina Tepeš

Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Doc. dr. sc. Marko Jurić

Tajnica u dekanatu: Renata Požgaj

e-mail: dekanat@pravo.hr

 
Tajništvo
Računovodstvo

Trg Republike Hrvatske 14/I,
Telefon 01. 4564.302, 01.4830.595
Fax. 01.4564.372
e-mail: tajnistvo@pravo.hr

 

 Tajnik Fakulteta: Stjepan Lice, dipl. iur.
Tajnica u tajništvu Fakulteta: Biserka Salar
 
 

Šefica: Božena Bregović
Fax. 01.4564.371
Telefon 01.4564.304

e-mail:bozena.bregovic@pravo.hr
Žiro-račun: (IBAN) HR9823600001101264729

OIB: 38583303160
MB: 3225909

 


 

Studijski centar socijalnog rada


Nazorova 51
Ured predstojnika
Telefon 01, 4895 803
Fax 01, 4821 206
E-mail:  studij-soc-rada@pravo.hr
Predstojnik Studijskog centra: Prof. dr. sc. Nino Žganec

 
Tajništvo i katedre

Telefon 01, 4895 803
01, 4823 950
Fax. 01, 4821 206

Tajnica Studijskog centra: Karmela Pižeta
 

 

Studijski centar za javnu upravu i javne financije

 

Gundulićeva 10
Ured predstojnika
Telefon 01, 48 90 218
Fax 01, 48 30 249

Predstojnik studijskog centra: Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana