ZAVODI

Zavodi su ustrojbene jedinice sastavljene od više katedri, sa statusom podružnica Fakulteta. Zavodi organiziraju i izvode znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području pravnih znanosti koje obuhvaćaju znanstvene discipline u sklopu zavoda.

 

Na Fakultetu su ustrojeni:

Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo,
Zavod za javno pravo i javna uprava,
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo
Zavod za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju,
Zavod za trgovačko pravo, pravo međunarodne trgovine, ekonomiku i financije,
Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo

Zavod za socijalnu politiku
Zavoda za socijalni rad
 

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana