Prikaz od I - NJ
R.br. Naziv publikacije Autor publikacije Nakladnik God. izd. Cijena Napomena
68.

IDENTITET I VRIJEDNOSTI

NEMA

Duško Sekulić Politička kultura 2014 250,00 popust za studente P.F.Zgb: 30%
69.

Iločkii statut i njegova kaznenopravna

regulacija

Zvonimir Tomičić Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu  , i MUP. 2006 70,00  
70. Informirani pristanak Ur. Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička

Unit of UNESCO

Chair Sveučilišta u Zgb.

2009 50,00  
71. INDIVIDUALNO PLANIRANJE u socijalnom radu Ur.Kristina Urban (GRUPA AUTORA)

Bib.Socij.Rada

Pravni fakultet

2015 200,00

Za studente PFZ. popust

25%

72.

Insolvencijsko pravo

RASPRODANO

 Dika Pravni fakultet   70,00  
 

INSTITUCIJA prava

(Ogledi iz teorije prava)

 N.MacCormick,   prevod; A.Burazin, L.Burazin Naklada Breza 2014 300,00

Za studente PFZ. popust 25%

 73. International terrorism: the future unchained?

Steven W. Becker & Davor Derenčinović

NEMA VIŠE

 

Pravni fakultet

2008 150,00  
74. Internacionalizirani Kazneni sudovi;Osnovni problemi i pravna rješenja Marin Bonačić Hrvatsko udruženje za kaznene znan.i praksu 2012 80,00  
75.

Istina u sudskom postupku

- NEMA VIŠE U KNJIŽARI

 

Alan Uzelac

Pravni fakultet

1997.

70.00

 
76. Izbor presuda Europskog suda S.Rodin, T. Ćapeta, I. Goldner Lang Novi informator 2009 199,50

popust za studente P. F. Zgb. 45%

 

77. Izgradnja demokratskih Ustavnopravnih institucija R.H. u razvojnoj perspektivi

urednici:B.Smerdel,Đ.GardaševiĆ

Hrvatska udruga za ustavno pravo 2011 250,00  
78. Izgradnja institucija:Etika i korupcija

J.Kregar,D.Sekulić,S.Ravlić,Z.Malenica,

R.Jeknić,A.Petričušić

 

Pravni fakultet

2010

 

100,00  
79.

Izvori hrvatskog i europskog mađunarodnog privatnog prava

 RASPRODANA NAKLADA

Krešimir Sajko, Hrvoje Sikirić, Vilim Bouček, Davor Babić, Nina Tepeš

 

Informator

2001.

240.00

 
 80. Izvršne institucije  u lokalnoj samoupravi Stjepan Ivanišević Institut za javnu upravu 2008 59,00  
 81.

Javna uprava - nastavni materijali

Grupa autora

   NEMA VIŠE U KNJIŽARI

Društveno veleučilište i Pravni fakultet 2006

100,00

 

 
82.

Javna uprava - Zbirka propisa

Anamarija Musa    NEMA VIŠE

Pravni fakultet

2003.

85.00

 
 83. Javna uprava i društvena teorija Eugen Pusić Društveno veleučilište  i Pravni fakultet 2007  200,00  
84.

Javni službenici i tranzicija

Gordana Marčetić

Autorska naklada

2005.

170.00

 
85.

Jednakost muškarca i žene

Siniša Rodin

IMO

2003.

120.00

 
86.

Kazneni postupak- nova zakonska regulativa

RASPRODANO

Ranko Marijan Narodne novine 2009 160,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
87.

Kazneni zakon

III. izd.

prir.Gordana Mršić

(Nar.nov.br.125/11, 144/12.56/15,i 61/15-ispr.

Novi informator 2015 115,00 popust  za studente P. F. Zgb. 20%
88.

KAZNENI ZAKON iz 2011. KAZNENI ZAKON iz 1997

NEMA VIŠE

Ranko Marijan

 

Narodne novine 2013 195,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
89. Kazneno djelo zlouporabe čeka i kred. kartice u Hrv. pozitivnom kaznenom pravu Ivan Glavić Hrv. udruženje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH. 2008      40,00  
90.

Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju

Zvonimir Šeparović

Pravni fakultet

2003.

120.00

 
 

KAZNENO PRAVO

  OPĆI  DIO I

kazneno pravo i kazneni zakon

  

Ž.Horvatić,D. Derenčinović,L.Cvitanović

 

Pravni fakultet 2016       149,00

popust za studente PFZ.

20%

 

KAZNENO PRAVO

OPĆI   DIO  2 

kazneno djelo i kaznenopravne sankcije

 

 

Ž. Horvatić, D. Derenčinović, L. Cvitanović

      

Pravni fakultet 2017 249,00

popust za studente PFZ.

20%

91.

Kazneno pravo - Opći dio 1.

Starije izdanje

Željko Horvatić

Pravni fakultet

2003.

150.00

 
92.

Kazneno pravo i druge kaznene znanosti(Odabrani radovi 1963-2003)

 RASPRODANO

Željko Horvatić     RASPRODANA NAKLADA Pravni fakultet 2004 150,00  
93.

Kazneno procesno pravo-INSTITUCIJE-VII.neimjenjeno izd.

 

 

D KRAPAC:,Z.Đurđević,Z.Burić,E.Ivičević Karas,M.Bonačić

Narodne novine 2015 250,00

popust za studente P.F.

Zgb. 25%

94.

Kazneno procesno pravo- PRIMJEROVNIK VI izm. i dop. izd.

   

 

M.Bonačić Z.Burić,,Z.Đurđević,S.Gluščić,-E.Ivičević Karas, I.Josipović,H.Novoselec Narodne novine

2017

 

242,00

 

 popust za studente P.F.

Zgb. 25%

95.

Kazneno procesno pravo - UDŽBENIK za visoke škole   III. Izmj. i dop. izd.

 

Goran Tomašević, Davor Krapac, Stjepan Gluščić

 

Narodne novine

2016

265.00

popust za studente P.F. Zgb. 25%
96.

Kaznenopravni sustav u antičkom Rimu

Ivana Jaramaz-Reskušić

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

2003.

250.00

 
97.

KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA

RASPRODANA NAKLADA

K.Turković,P.Novoselec,V.Grozdanoć,A.Kurtović

Mišić,D.Derenčinović,I.Bojanić,M.Munivrana Vajda,M.Mrčela,S.Nola,S.Roksandić Vidlička,D.Tripalo,A.Maršavelski

 

Narodne novine 2013. 172,00

Popust za studente P.F.

Zgr. 25%

98.

 

Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Davor Derenčinović   NEMA VIŠE

Pravni fakultet

2005.

80.00

 
99.

Komentar zakona o izvlaštenju

    NEMA

Robert Peček Novi informator 2010 325,50, popust za studente P.F. Zgb. 20%
100.

Komentar zakona o izvršavanju kazne zatvora 

RASPRODANA

Marija Josipović i Vesna Babić Novi informator 2006 170,00 popust za studente P.F. Zgb. 20%
101.

KOMENTAR zakona

O OBVEZNIM ODNOSIMA

    

V.Gorenc,L.Belanić,H.Momčilović,A.Perkušić,APešutić,

Z.Slakoper,M.Vukelić,B.Vukmir

Nasrodne Novine 2014 695,00

popust za studente P.F.Z.

 25%

102.

Komentar zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

  RASPRODANO

Zlata Đurđević Narodne novine 2005 102,00

popust za studente P.F. Zgb 25%

 

103. Komentar zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Elizabeta Ivičević Karas

Narodne novine

 

2011 180,00

popust za

studente P:F: Zgb.

25%

 

 

KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

 

F.Staničić,B.Britvić Vetma,B.Horvat Narodne novine 2017 295,00

popust za studente PFZ.

25%

104.

Komentar zakona o upravnim sporovima

 

D.Đerđa, M.Šikić    uz uvodni članak D.Medvedovića Novi sustav upravnog sudovanja Novi informator 2012 325,50

popust za studente P.F.

Zgb. 20%

105.

Kompjuterski kriminalitet i informacijski sustavi

   NEMA

Dražen Dragičević

IBS

2004.

210.00

 
106. Komunalne djelatnosti Dragica Kemetar

Autorska naklada i

Društveno veleučilište

2009 150,00  
107.

Komunalno upravno pravo

      NEMA

T. Antić Novi informator 2008 262,50 popust za studente P.F. zgb. 20%
108. KONVENCIJA za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi europskog suda za ljudska prava (2 dop izd.)

Jasna Omejec

 

Novi informator 2014 850,00 popust za studente P.F.Zgb. 20%
109.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

s napomenama i sudskom praksom

Domagoj Maričić Novi informator 2012 168,00 popust za studente P.F.Zgb. 20%

110.

 

Konvencija Međunarodne organizacije rada Marinko Đ. Učur i Sandra Laleta Tim-press 2007 100,00  
111.

Latinski za pravnike

  NEMA

Neven Jovanović, Tamara Tvrtković

Pravni fakultet

2003.

200.00

 
112.

Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia

Ivan Koprić

Autorska naklada

2003.

200.00

 
113. LIBER AMICORUM Nikola Gavella- Građansko pravo u razvoju Grupa autora Pravni fakultet   250,00  
114. LIBER AMICIRUM Zvonimir Šeparović-od kaznenog prava do viktimologije Grupa autora Pravni fakultet 2009 100,00  
  LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNI IZBORI  I.Koprić i ostali.... Institut za javnu upravu 2013 70,00  
115.

LJUDSKA PRAVA

Uvod u studij

Grupa autora Pravni fakultet 2014 100,00  
116. Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti medunarodnog prava Davorin Lapaš   RASPRODANA NAKLADA Pravni fakultet 1999 50,00  
117 Međunarodna kaznenopravna pomoć Davor Krapac Narodne novine 2006 418,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
118.

MEĐUNARODNO

Kazneno procesno pravo   (oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima)

 

Davor Krapac

Narodne novine

 

2012 240,00

popust za studente P.F.

Zgb. 25%

119.

 

Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja brodskim pogonskim gorivom-Bunker konvencija Aleksandar Bravar Autorska naklada   300,00  
120.

Međunarodno javno pravo - Izbor dokumenata

Davorin Lapaš, Trpimir M.Šošić

Pravni fakultet

2005.

300.00

 
121.

MEĐUNARODNO PRAVO  

1.  RASPRODANO

J.Amdrassy,B.Bakotić,M.Seršić,B.Vukas Školska knjiga 2010 198,00  
122.

MEĐUNARODNO PRAVO  2

 

J.Andrassy, B.Bakotić,D.Lapaš,M.Seršić,

B.Vukas    

Školska knjiga 2012 177,00  
123.

MEĐUNARODNO PRAVO  3.

     NEMA RASPRODANO

J.Andrassy,B. Bakotić, M. Seršić, B. Vukas Školska knjiga 2006  177,00  
124.

MEĐUNARODNO

PRIVATNO pravo

V- izmj. i dop.izd.

Krešimir Sajko

Narodne novine

2009

317,00

popust za studente P.F. Zgb. 25%
125.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

zbirka odluka suda

europske unije

c.Jessel-Holst,H.Sikirić,V.Bouček,D.Babić

        

Narodne novine 2014 295,00 popust za studente PFZ. 25%
126.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

zbirka unutarnjih,europskih

i međunarodnih propisa

 RASPRODANO

Davor Babić,Christa Jessel Holst

 RASPRODANO

Narodne novine 2011 350,00 popust za studente P.F.. Zgb. 25%
127. Međunarodnopravna odgovornost države Maja Seršić Pravi fakultet 2007 110,00  
128.

Međunarodno-pravna zaštita morskog okoliša

Maja Seršić

Pravni fakultet

2003.

160.00

POPUST ZA STUDENTE PFZ

    50%

129. METODE SOCIJALNOG RADA s osobama s invaliditetom Z.Leutar,S.Hlupić,J.Vlašić,M.Čakljušić

Bib.Soc.Rada

Pravi fakultet

2015 150,00

popust za studente PFZ.

25%

130.

Metodična uputa u SUDBENI POSTUPAK po običajnom pravu slavnog Ugarskog Kraljevstva

Ivan Kitonić Kostajnički

Pravni fakultet

2004.

500.00

 
131.

Metodologija prava - Nomotehnika

Vjekoslav Miličić

Autorska naklada

1998.

94,50

 
132. MIRENJE u građanskim i trgovačkim radnim sporovima

A.Uzalac,V.Gotovac,B.Blažević,S.Šimac,

K.Sever,K.Grba,B.Tuškan

TIM press 2004 70,00  
133.

MIROVINSKI SUSTAVI

Kapitalno financiranje kao činb. socijalne sigurnosti

Ivana Vukorepa Pravni fakultet 2012 180,00

Popust za studente P:F:Zgb.

cijena 150.00

134. MISCELLANEA MARITIMA "Materiae noxiosae" Aleksandar Bravar Pravni fakultet 2007 150,00  

135.

Mlađe osobe u kaznenom pravu (počinitelji i žrtve)

Ante Carić

Pravni fakultet

2002.

100.00

 
136.

Modernisation of the Croatian Public Administration

Ivan Koprić

Autorska naklada

2003.

225.00

 
137.

Modernizacija - općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj

ured.Ivan Koprić, Vedran Đulabić

Institut za javnu upravu, Društ. veleuč.

2009.

130,00

 
  NAČELO RAZMJERNOSTI u praksi Europskih sudova i Hrvatskog Ustavnog suda(s posebnim osvrtom na vlasništvo)  Snježana Bagić

Pravni fakultet

(Bib.dizertacije)

2016 239,00 popust za studente PFZgb. 20%
138. Nagodbe stranaka u suvremenom kaznenom postupku Antonija Krstulović Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i MUP RH. 2007 60,00  
139. Nasljedno pravo III-izmj. i dopunj. izdanje

Nikolla Gavela,Vlado Belaj

(

Narodne novine 2008 474,00 popust za studente P.F. Zgb. 25%
140.

Nauka o upravi

Eugen Pusić  ( RASPRODANA NAKLADA

Školska knjiga

2002.

179.00

 
141.

NGOs and public administration: Perspectives of partnership in the process of european integration

Igor Vidačak

IMO

2001.

80.00

 
142.

Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799

sv.1

Nikola Škrlec Lomnički Pravni fakultet 1999 200,00  
143.

Nikola Škrlec 1729-1799 *

Lomnički Sv.4

Nikola Škrlec Lomnički

Autorska naklada

2007.

500,00

 
144. Novela zakona o parničnom postupku iz 2013. V.Bilić,J.Jug,D.Katić,D.Kontrec,Đ.Sessa Novi informator 2013 270,00 popust za studente P.F.Zgb.20%
145.

Novela zakona o trgovačim društvima iz 2009

  NEMA

J. Barbić,Z.Parać,S.Petrović,H.Markovinović Novi informator 2010 262,50 popust za studente P.F.Zgb. 20%
146. Novi obzori u suvremenom terorizmu i antiterorizmu Davor Derenčinović   NEMA VIŠE

Pravi fakultet

i akademija pravnih znanosti

2007 70,00  
147.

Novi zakon o općem upravnom postupku- Praktićna pitanja

i problemi primjene

urednik. Ivan Koprić

Institut za javnu upravu,

Narodne novine

2009 110,00  
148. Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi Vedran Đulabić Institut za javnu upravu 2009 59,00  
149.

Njemački u pravnoj struci

Susan Šarčević, Nina Sokol

Školska knjiga

2005.

120.00

 
150.

Njemački za pravnike 1. VIII-izmj. i dop. izd.

 

Susan Šarčević, Nina Sokol, Vladimira Topolnik

Narodne novine

2009

180.00

popust za studente P.F.Zgb. 25%
151. NJEMAČKI za porezne službenike

Snježana Husinec

 

Pravni fakultet 2011 110,00  
152.

Njemački za socijalne radnike

Deutsch fur Sozialarbeiter

 

Snježana Husinec

 

Pkravni fakultet

Studijski centar soc. rada

2011 100,00  

20.02.2019g.


Copyright (C) 2021 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana