EUROPEAN FAMILY LAW:
Katedra za obiteljsko pravo English
European Family Law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
European Family Law
Study: European Law - 3. semester
Code: 166924
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Lectures
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar - Lectures
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Lectures
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović - Lectures
Basic data
European Family Law European Law - 3. semester
3.0 166924
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Tuesdays 10.30-12 am

(with prior notice by e-mail)

Trg Republike Hrvatske 3, room 29/II
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Lectures) Trg Republike Hrvatske 3, room 38
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Lectures)

Tuesdays from 10,00

Trg Republike Hrvatske 3, room 27/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Lectures)

Thursdays 9-10,30 h, with a previous e-mail agreement

Trg Republike Hrvatske 3, room 28/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović (Lectures)

Thursday from 16.00 pm

with prior notice by e-mail

Trg Republike Hrvatske 3, room 301/III
Literature
REQUIRED: Korać Graovac, Aleksandra, Majstorović, Irena (ur.); Europsko obiteljsko pravo; NN (2013), str
REQUIRED: Alinčić, Mira, Hrabar, Dubravka, Jakovac-Lozić, Dijana, Korać, Aleksandra; Obiteljsko pravo (odgovarajući dijelovi s obzirom na institute koji se proučavaju); NN (2007), str
REQUIRED: Majstorović I.; Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava (odabrana poglavlja); (2009), str
REQUIRED: Alinčić, M.; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; (2013), str. 25-37
REQUIRED: Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; (2013), str. 65-76
REQUIRED: Hrabar, Dubravka; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava; (1996), str. 391-403
REQUIRED: Jakovac Lozić Dijana; Europsko obiteljsko pravo - šanse i perspektive; (2001), str. 46-54
REQUIRED: Korać Graovac, A.; Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava; (2013), str. 39-51
RECOMMENDED: Hrabar D.; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov doprinos promicanju dječjih prava, u: Europsko privatno pravo, Hrabar D. (ur.); (2002), str.. 329-342
RECOMMENDED: Hrabar D.; Načela hrvatskog obiteljskog prava i njihovo zakonsko uobličenje, Zbornik vo čest na Mile Hadži Vasilev - Skopje; (2004), str. 79-103
RECOMMENDED: Hrabar D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; (2013), str. 65-76
RECOMMENDED: Korać, Aleksandra; Utvrđivanje očinstva, razuman rok - pouke jednog slučaja; (2002), str. 1253-1284
RECOMMENDED: Korać, Aleksandra; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka; (1997), str. 337-369
RECOMMENDED: Korać, Aleksandra; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu; (1999), str. 759-794
RECOMMENDED: Majstorović, I.; Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo; (2013), str. 77-91
RECOMMENDED: Majstorović, I.; Propisi Europske unije koji se odnose na obiteljsko pravo; (2003), str. 759-782
RECOMMENDED: Ovey, Jacobs, White, Robin; The European Convention on Human Rights izabrani dijelovi (komentar uz odgovarajuće članke EKLJP); (2002), str
Description
Exam dates