prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc.
Petar Miladin

Petar Miladin (rođen 1973.) je diplomirani pravnik, magistar prava (1999.) i doktor prava (2005.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranio je magistarski rad pod naslovom „Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje“ te doktorsku disertaciju „Plaćanje doznakom“. Radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu te je položio pravosudni ispit. Od 1997. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. je redoviti profesor. Predaje trgovačko pravo, pravo društava i bankarsko pravo na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Sudjeluje na projektu „Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu“, a voditelj je projekta „Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala“. Nalazi se na listi arbitara Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Predstavnik je Republike Hrvatske u IV. radnoj skupini UNCITRAL-a za elektronsku trgovinu te HGK-a u radnoj skupini ICC-a za trgovačko pravo. Autor je brojnih članaka i monografija iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1996

Godina magistriranja: 1999

Godina doktoriranja: 2005

Na katedri od: 1999

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 339
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Što bi donošenje novog Zakona o Plovputu, Split moglo značiti za pravni status svjetionika na hrvatskoj obali?

Miladin, Petar ; Ljubetić, Sanja
Drugi radovi u časopisima, 2023.

Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)


Uredničke knjige, 2023.

Pandemija COVID-19 i ugovori

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

Utjecaj korona-krize na ispunjavanje ugovora

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
58. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zbornik 58. susreta pravnika, Zagreb ’20


Uredničke knjige, 2020.

Ništetnost i pobojnost utvrđenih godišnjih financijskih izvješća

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
57. susret pravnika

Novčane obveze i kamate - izabrana pitanja (zabrana anatocizma i uračunavanje djelomičnog plaćanja)

Miladin, Petar ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Odnos Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) i računovodstvenih pravila glede povećanja i smanjenja temeljnog kapitala – prijedlozi de lege ferenda

Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2019.

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zbornik 57. susreta pravnika, Opatija ’19


Uredničke knjige, 2019.

Zlouporaba prava na pristup sudu u kontekstu instituta zabrane zlouporabe prava

Bilić, Antun ; Miladin, Petar ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja (stjecanja bez osnove)

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Stečajni plan i nagodba u postupku izvanredne uprave

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Protuponuditeljske mjere prema Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Mjenica i zadužnica kao sredstvo osiguranja u aktualnim okolnostima

Miladin, Petar ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Novčane obveze i kamate – izabrana pitanja (zabrana anatocizma i uračunavanje djelomičnog plaćanja)

Miladin, Petar ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
33. tradicionalno savjetovanje - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Plaćanje kreditnim karticama

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. susret pravnika u gospodarstvu

Kupoprodaja vrijednosnih papira na burzi

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2017.

Mjenica i zadužnica kao sredstvo osiguranja u aktualnim okolnostima

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, tradicionalno XXXII. savjetovanje

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Zbornik 55. susreta pravnika, Opatija ’17


Uredničke knjige, 2017.

Zbornik radova, V. zagrebačko-skopski pravni kolokvij


Uredničke knjige, 2015.

Pokušaj kodifikacije neopravdanog obogaćenja u Nacrtu Zajedničkog referentnog okvira (DCFR)

Miladin, Petar ; Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pretpostavke i učinci upisa u katastar vodova elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroenergetskih vodova, plinovoda, naftovoda, toplovoda, vodovoda i odvodnje

Bajt, Justina ; Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
53. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2015

Promjenjive kamate, devizna klauzula i klizna skala

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Refleksi novog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava na prava bankovnih deponenata

Miladin, Petar ; Lalićević Trossat, Nataša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
53. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2015

Croatian Capital Market Law

Miladin, Petar ; Jakšić, Tomislav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURIST DAYS

Leveraged buyout - otkup poduzeća financijskom polugom - OFP poslovi

Skerlev, Branko ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Kamate - Ni na nebu ni na zemlji // varijabilne, ugovorne, zatezne

Miladin, Petar ; Giunio, Miljenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
52. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2014

Odnos kondicijskog i drugih srodnih imovinskopravnih zahtjeva

Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2013.

Poredbenopravna analiza izvanparničnog postupka u Zakonu o trgovačkim društvima i prijedlozi de lege ferenda

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao)

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Pravo prvenstva upisa novih dionica

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Transakcije kreditnim plasmanima banaka

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
51. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2013.

Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima)

Miladin, Petar
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala


Uredničke knjige, 2013.

Dijele li statut i poduzetnički ugovori zajedničku korporacijskopravnu prirodu i koliko je to bitno za praksu?

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Sklapanje ugovora o vođenju poduzeća

Miladin, Petar, Škurla, Branimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Običaji, kondikcije, ortaštvo i ugovorna kazna prema Bogišićevu Općem imovinskom zakoniku za Crnu Goru (OIZ) i hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima (ZOO)

Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2012.

Poredbenopravna analiza izvanparničnog postupka u Zakonu o trgovačkim društvima i prijedlozi de lege ferenda

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Problem vraćanja poduzeća stečenog na temelju ništavog ugovora o kupoprodaji poduzeća

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao)

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
49. susreta pravnika u gospodarstvu, Opatija 2011.

Pravo prvenstva upisa novih dionica

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pokušaj europske kodifikacije prava neopravdanog obogaćenja

Miladin, Petar
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija

Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića


Uredničke knjige, 2011.

Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011.

Petar Miladin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
48. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2010.

Institut pisane potvrde u međunarodnom trgovačkom pravu i takozvano 'sklapanje' ugovora o arbitraži šutnjom u trgovačkom odnosima prema Zakonu o arbitraži

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Odnos između poduzetnikova prava da zaštiti poslovnu tajnu i prava osobnosti zaposlenika

Miladin, Petar, Verović Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitarne banke

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
47. susreta pravnika u gospodarstvu, Opatija 2009.

Temeljni pravni i ekonomski okvir privatnog upravljanja imovinom

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
2. Skopsko-zagrebački kolokvij

Pravni položaj zalogoprimca poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Poslovna i profesionalna tajna kao prava osobnosti

Miladin, Petar
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Pravo na pristup informacijama: znanstveni skup

Založno pravo na pravu

Miladin, Petar ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika po računu kod banke

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima

Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

do 1997. pripravnik na Općinskom i trgovačkom sudu u Zagrebu

1997. zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao mlađi asistent

1999. asistent

2005. viši asistent

2005. docent

2009. izvanredni profesor

2013. redoviti profesor