dr. sc. Petra Đurman
dr. sc.
Petra Đurman

Petra Đurman diplomirala je 2012. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi“ dobila je 2020. godišnju nagradu Mzia Mikeladze organizacije NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) za najbolju doktorsku disertaciju iz područja javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi. Autorica je većeg broja znanstvenih radova te je sudjelovala na brojnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Područja interesa uključuju otvorenost javne uprave i odnos s građanima, participaciju građana, regulacijski menadžment, e-upravu i otvorene podatke. Članica je Instituta za javnu upravu i Hrvatskog politološkog društva.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 627
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 27
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Utorkom od 15:00-16:30h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.