NASTAVNA SATNICA ZA PREDAVANJA:
Prava građana - tradicijske osnove
Satnica predavanja u zimskom semestru ak. god. 2018./19.

Satnica predavanja iz predmeta Prava građana - tradicijske osnove je okvirna te su moguća odstupanja.

 

Datum

Gradivo

15.10.2018.

Uvodno predavanje: opći pregled

22.10.2018.

Pravna država i vladavina prava u hrvatskom pravnom razvoju

. 29.10.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: pravo državljanstva i pravo zavičajnosti

5.11.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: pravo glasa – izborno zakonodavstvo

19.11.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: pravo na javno okupljanje, pravo udruživanja i pravo peticije

26.11.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: sloboda tiska

3.12.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: sudska zaštita slobode tiska (porotna sudbenost) (I)

10.12.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: sudska zaštita slobode tiska (porotna sudbenost) (II)

17.12.2018.

Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: jednakopravnost vjera

14.1.2019.

Repetitorij

21.1.2019.

Zaključna razmatranja - modernizacija hrvatskog pravnog sustava