O PREDMETU:
Prava građana - tradicijske osnove
O predmetu Prava građana - tradicijske osnove

Status predmeta. Opcioni jednosemestralni predmet u sklopu ustavno-upravnog modula, izvodi se u 9. semestru, 4 ECTS.

Ciklj i svrha kolegija. Kolegij prikazuje proces oblikovanja prava građana i korespondentnih pravnih institucija na europskim prostorima i u Hrvatskoj u razdoblju tzv. dugog devetnaestog stoljeća (1780-1914). To razdoblje određujuće je za razvoj modernih pravnih sustava i pravne kulture u većini europskih zemalja, a učinci procesa dugog trajanja tada započetih protežu se i do danas. Cilj kolegija je ponuditi spoznaje koje omogućuju bolje razumijevanje općih obilježja pojedinih sloboda i prava te ukazati na dublje i trajnije odrednice razvijenih europskih sustava i hrvatskog pravnog sustava u njihovom formativnom razdoblju. Svrha kolegija je doprinijeti razumijevanju današnjeg razvoja i olakšati orijentaciju u suvremenim procesima, napose glede odnosa Hrvatske s europskim okruženjem. 

Sažetak programa: Formiranje modernih institucija u Europi - europsko središte i periferija i položaj Hrvatske. Vladavina prava, pravna država i neovisno sudstvo u europskim zemljama i u Hrvatskoj - pojmovne i razvojne odrednice. Slobode i prava građana u europskim zemljama i Hrvatskoj: pravo državljanstva i pravo zavičajnosti, pravo glasa, pravo na javno okupljanje, pravo udruživanja i pravo peticije, sloboda tiska i porotna sudbenost, jednakopravnost vjera. Modernizacija hrvatskog pravnog sustava i europsko okruženje - modelske odrednice.

Izvođenje nastave. Nastava se izvodi u obliku predavanja dva školska sata tjedno. Ispit je usmeni.