Hodogram
 • Provjera rokova i uvjeta studija na željenom stranom fakultetu (strani jezik, potrebna razina poznavanja i dodatne potvrde, predmeti i ECTS bodovi, razina studija, mogućnost studiranja u semestru, smještaj, etc.) – studenti samostalno na web stranicama i/ili kontaktiranjem koordinatora za dolazne studente na stranom sveučilištu (international, Erasmus+, incoming students) NAPOMENA: popis partnerskih sveučilišta na kojima je moguće ostvariti Erasmus+ mobilnost nalazi se ovdje.
 • Provjera funkcionalnosti predmeta (priznavanje predmeta) - studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, a studenti drugih studijskih grupa e-mailom na obrascu putem studentske referade - nadležnom ECTS koordinatoru
 • Prijava na natječaj – 1. ispuniti online prijavnicu i učitati dokumente-> Sveučilištu u Zagrebu i 2. dostaviti papirnatu natječajnu dokumentaciju + Upitnik (ovjereni - prethodno poslati na ovjeru Uredu za Međunarodnu suradnju pravnog fakulteta na imo@pravo.hr) -> kuvertirati pa urudžbirati u pisarnici Pravnog fakulteta -> Uredu za međunarodnu suradnju /naznaka: Ime + prezime; za natječaj Erasmus+ SMS 2021/2022)
 • Rezultati natječaja – pratiti objavu natječajnih rezultata na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
 • Nominacija studenta - matični fakultet prema stranom sveučilištu (e-mail/online)
 • E-mail stranog sveučilišta studentu s uputama za online prijavu (upis) i učitavanje dokumenata – rok! Upiti o studiju -> stranom koordinatoru za dolazne studente uputiti e-mailom
 • Uredu za međunarodnu suradnju matičnog fakulteta e-mailom (imo@pravo.hr) dostaviti na ovjeru ispunjeni i vlastoručno potpisani Ugovor o učenju (Learning Agreement – samo dio Before the Mobility) - prilikom ispunjavanja ugovora, obvezno provjeriti Upute studentima odabranima za razmjenu i Upute za ispunjavanje ugovora objavljene na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu
 • Ugovor o učenju dostaviti na ovjeru i stranom sveučilištu – rok! (naveden e-mailu stranog sveučilišta s uputama)
 • Dobiti prihvatno pismo (Acceptance Letter) od stranog sveučilišta 
 • Potpisivanje Ugovora o financiranju/stipendiji (studijskom boravku) sa Središnjim uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu – dostaviti im e-mailom kompletno ovjereni Ugovor o učenju s potpisima odgovornih osoba na matičnom fakultetu i stranom sveučilištu – rok! (Sveučilište u Zagrebu studentima šalje e-mail u kojem navodi rok do kada je potrebno dostaviti ovjereni ugovor o učenju i ostatak dokumentacije)
 • Nakon početka studijskog boravka, ako student mijenja predmete koje će polagati na stranom sveučilištu, Uredu za međunarodnu suradnju matičnog fakulteta poslati e-mailom (imo@pravo.hr) ispunjeni i vlastoručno potpisani dio ugovora During the Mobility na ovjeru, a ostatak dokumentacije dostavlja se zajedno s dijelom During the Mobility e-mailom Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu - rok! (u Uputama)
 • Po završetku mobilnosti, studentskoj referadi matičnog fakulteta podnijeti molbu za izdavanje potvrde o priznavanju položenih predmeta (molbi priložiti ugovor o učenju i prijepis ocjena stranog sveučilišta) - studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, a studenti drugih studijskih grupa e-mailom na obrascu
 • Potvrdu o priznavanju predmeta, zajedno s ispunjenim dijelom Ugovora After the Mobility i završnom dokumentacijom, dostaviti Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (kontakti za odlazne studente u razmjeni) - rok (u Uputama)!


Studenti su dužni pročitati kompletne Upute studentima odabranima za studentsku razmjenu objavljene na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu kako bi se upoznali sa svojim pravima i obvezama prije, tijekom i nakon mobilnosti, kao i rokovima te načinima na koji dostavljaju dokumentaciju Sveučilištu u Zagrebu i matičnom fakultetu.