ODUSTANAK OD MOBILNOSTI:
Odustanak od mobilnosti

Erasmus studenti ispunjavaju poseban obrazac – Izjava o odustanku. Obrazac je dostupan u priloženom dokumentu. Obrazac je potrebno u potpunosti ispuniti i to na način da se navedu svi zatraženi podaci. Posebice je bitno da se obrazloži razlog odustanka. Molimo obratiti pozornost da se obrazac ne šalje bez potpisa studenta koji odustaje od mobilnosti jer bez potpisa obrazac neće biti valjan.
Ispunjeni i potpisani obrazac šalje se Uredu za međunarodnu suradnju na mail adresu: imo@pravo.hr isključivo u PDF formatu. Po primitku ispunjenog obrasca djelatnici Ureda ishodovat će potpis ECTS koordinatora i proslijediti ga na obradu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Pri slanju obrasca putem maila, kao naslov maila potrebno je navesti:

Erasmus+ SMS – Odustanak – Ime i prezime studenta