UGOVOR O UČENJU (LA):
Ugovor o učenju (LA)

Ugovor o učenju na nematičnoj visokoobrazovnoj ustanovi dokument je kojim se određuje program studiranja za pojedinoga studenta, a potpisuje ga student, matično sveučilište i sveučilište domaćin.

Priznavanje odslušanih kolegija i položenih ispita moguće je na temelju Ugovora o učenju.
Tim se ugovorom osigurava da će matična ustanova studentu priznati program koji je pohađao na ustanovi domaćinu.
Student na stranom sveučilištu za studijski boravak od jednog semestra mora upisati najmanje 25 ECTS bodova (i to za 5 mjeseci boravka), a za kraće razdoblje razmjerno manje (za 4 mjeseca 20 ECTS-a itd.).
Ugovor se može mijenjati uz suglasnost svih potpisnika.
Osim studenta, na matičnom fakultetu Ugovor o učenju (Learning Agreement) odobrava i potpisuje ECTS-koordinator.
Prije odlaska na studentsku razmjenu student mora u dogovoru s ECTS-koordinatorom izabrati kolegije koje će pohađati na stranom sveučilištu te potom ispuniti i potpisati Ugovor o učenju.
Erasmus+ obrazac Ugovora o učenju za nalazi se ovdje, primjer kako se LA treba ispuniti možete vidjeti ovdje.

Obrazac Ugovora o učenju za druge oblike mobilnosti možete preuzeti ovdje.


NAPOMENE
– U slučaju da strano sveučilište zahtijeva ispunjavanje vlastitog obrasca, student mora ispuniti dva obrasca Ugovora o učenju: službeni Erasmus+ obrazac dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu te obrazac stranog sveučilišta.
– Studenti koji idu na studijski boravak u inozemstvo preko nekog drugog oblika razmjene koriste obrazac za druge oblike mobilnosti.
– Sve predmete koje student upiše u Ugovor o učenju (odnosno promjene LA-a) student mora odslušati i izaći na ispit. Izlazak na ispit je obvezan, bez obzira na ishod.