PROGRAMI-MEDUNARODNE-MOBILNOSTI:
Programi međunarodne mobilnosti za studente

Međunarodna mobilnost tijekom studiranja smatra se važnom programskom komponentom što potvrđuju sve studije, stoga je sve više visokih učilišta u svijetu koji potiču međunarodnu razmjenu.

Osim što studenti mogu steći neprocjenjivo iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu i života u internacionalnom okruženju, stjecanje međunarodnog iskustva često je prednost pri zapošljavanju. Međunarodno iskustvo pridonosi većoj samostalnosti studenata, kulturnoj obogaćenosti, poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada te snalaženja u multikulturalnim sredinama.

Postoje različiti programi mobilnosti studenata:

  • Erasmus+ studijski boravak
  • Erasmus+ stručna praksa
  • CEEPUS
  • UNIZG bilaterala
  • Freemover
  • Ljetne/zimske škole

 

Zašto na mobilnost

Osim što studenti mogu steći neprocjenjivo iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu i života u internacionalnom okruženju, stjecanje međunarodnog iskustva često je prednost kod pronalaska zaposlenja. Međunarodno iskustvo pridonosi većoj samostalnosti studenata, kulturnoj obogaćenosti, boljem poznavanju stranih jezika i sposobnosti rada te snalaženja u multikulturalnim sredinama.

 

Gdje na mobilnost

Studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu pruža se mogućnost studiranja, rada i života u inozemstvu na nekoj od Erasmus+ partnerskih institucija fakulteta, bilateralnih partnera fakulteta, bilateralnih partnera Sveučilišta u Zagrebu ili u svojstvu freemovera, ali u tom slučaju studenti sami snose troškove studija i ostale troškove na stranoj instituciji.

 

Kada na mobilnost

Studenti mogu ići na mobilnost od početka studija, no mobilnost se preporuča u kasnijim godinama kako bi se student uspio prilagoditi i na vrijeme izvršiti svoje fakultetske obaveze.

 

Status studenta na PFZG-u za vrijeme mobilnosti

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svojem matičnom fakultetu/akademiji.

 

Trajanje mobilnosti

Mobilnost u inozemstvu (studijski boravak i stručna praksa) može trajati najviše polovicu dužine trajanja studijskog programa na matičnog fakultetu, a uobičajeno minimalno trajanje jest jedan semestar.

 

Priznavanje kolegija

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement) kojeg potpisuju student, matični fakultet i prihvatna ustanova u inozemstvu.
Matični fakultet dužan je priznati uspjeh ostvaren tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta.
Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 11. travnja 2017. donio je Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti.

 

Postupak prijave

Svaki oblik mobilnosti ima specifičan način prijave. Postupak prijave opisan je unutar svake mobilnosti.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom na fakultetu usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju i saznati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.