FREEMOVER:
Freemover

Freemover mobilnost podrazumijeva studentsku razmjenu na sveučilištima s kojima Pravni
fakultet u Zagrebu nema sklopljen sporazum o mobilnosti. Takvi studenti u načelu nisu
oslobođeni plaćanja školarine na stranom sveučilištu.

 

Zašto?

Freemover mobilnost studentima nudi mogućnost odlaska u zemlje s kojima EFZG nema
sporazum.

 

Kada?

Studentima se preporuča čekanje kasnijih godina kako bi se uspjeli prilagoditi i na vrijeme izvršiti fakultetske obaveze.

 

Gdje?

Studenti mogu ići na mobilnost na institucije u različitim zemljama s kojima EFZG nema sporazum, a koje nude tu mogućnost.

 

Trajanje

Minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci trajanja mobilnosti.

 

Prijava

Opisat proces