GRADSKI LABORATORIJI (CITY LABS):
Gradski laboratoriji (City Labs)

Oblik su učenja kroz praksu gdje će npr. u Zagrebu kroz definiranu temu “Pomoć građanima nakon potresa”, na fizičkoj lokaciji izvan fakulteta, biti moguće pružiti pomoć onima kojima je pomoć potrebna, s naglaskom na marginalizirane skupine i skupine u određenoj vrsti rizika.
Cilj je omogućiti interkulturalno učenje i suradnju.