ENERGETSKO PRAVO:
Energetsko pravo
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Obavijesti
Predavanja iz Energetskog prava u opsegu koji će održavati Katedra pomorsko i općeprometno pravo početi će u ponedjeljak 28. listopada 2019. u 12h, Trg Republike Hrvatske 3, dv. IV.   Osnovna literatura:   Mudrić, Mišo. Energy Law Croatia . Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International B.V., 2016. An overview of the Italian and Croatian legal frameworks regulating offshore platforms in the oil and gas sector in the Adriatic Sea // // Il Diritto Marittimo. IV (2017); koautorstvo s: Musi, M. Pravni okvir istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u hrvatskom dijelu Jadrana // Zbornik radova, 24. Forum: Dan energije u Hrvatskoj: Energetska politika EU-a nakon 21. konferencije stranaka Okvirne konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP21) / Granić, Goran ; Jelavić, Branka (ur.). Zagreb : Hrvatsko energetsko društvo, 2015. Ugovori o transportu i skladištenju nafte i naftnih derivata // Zagrebačka pravna revija, Svezak 7, Br. 2 (2018), sa: Vojinović, N. U objavi: Poglavlje: Energetska sigurnost, u: Žunec, O. (ur.), Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske u 21. stoljeću , Jesenski i Turk, Institut za sigurnosne politike, Zagreb, 2019.   Polaznici kolegija će na predavanjima dobiti dodatnu literaturu.
Katedra za upravno pravo ispite iz Energetskog prava održavat će na sljedeći način: studenti koji se odluče polagati ispit obvezni su javiti se izv. prof. dr. sc. Šikiću, izv. prof. dr. sc. Staničiću, doc. dr. sc. Ofak, doc. dr. sc. Held ili doc. dr. sc. Turudiću kako bi dobili temu i upute za pisanje pristupnog rada. Nakon što je nastavnik odobrio i ocijenio pristupni rad, student tek tada prijavljuje ispit, te na ispitu usmeno odgovara na temu iz rada.   Dio literature za pripremu pristupnog rada (ostalu literaturu student nalazi samostalno i u dogovoru s nastavnikom):   Ofak, Lana, Environmental Law – Croatia, Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2016.  (e-knjiga je dostupna kod L. Ofak na upit putem e-maila)   Ofak, Lana, Legal issues related to the promotion and regulation of renewable energy - Report from Croatia, http://avosetta.jura.uni-bremen.de/croatia_report2011.pdf   Ofak, Lana, Risk regulation of fracking, http://avosetta.jura.uni-bremen.de/ofak2013.pdf   Ofak Lana, Geološko skladištenje ugljikovog dioksida – izazovi i mogućnosti, u: Agenda, str. 7-8., https://ba.boell.org/sites/default/files/agenda_6_bhs.pdf   Heffron, Raphael J., Energy Law: An Introduction, Springer, 2015. (e-knjiga je dostupna kod L. Ofak na upit putem e-maila)   Staničić, Frane, Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj, Pravo u gospodarstvu. 5 (2010) ; 1341-1378.   Staničić, Frane, Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.), Zagreb, 2016. 183-228   Staničić, Frane; Ofak, Lana, Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar (članak je dostupan kod L. Ofak na upit putem e-maila)   Turudić, Marko; Britvić Vetma, Bosiljka, Specifičnosti javne nabave kod sektorskih energetskih naručitelja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 54 (2017) , 1; 159-178.   Turudić, Marko, Upravnosudski nadzor nad regulacijskim agencijama za mrežne industrije, Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 4; 115-134.   Turudić, Marko, Utjecaj Meroni presude na zajedničko tržište za mrežne industrije, Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija, Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 323-346.     Zakoni:   Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)   Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15)   Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14, 16/17)   Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14)   Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14)   Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)   Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)   Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16)   Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)   Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13, 14/14)