Obavijesti
U skladu s odredbama Pravilnika o studiju (čl. 14. i čl. 15.) studenti su dužni obaviti praktični dio nastave nakon upisa sadržaja "Praktične vježbe" u skladu s izvedbenim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija. Prijava za obavljanje Praktičnih vježbi kao prakse i odabir ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sklopljen sporazum obavlja se putem aplikacije Praktična nastava na mrežnim stranicama Fakulteta ( www.pravo.unizg.hr – Studenti – Praktična nastava – Pravni studij). Upute za rad s aplikacijom studenti mogu preuzeti ovdje . Popis ustanova, ureda ili društava sa kojima Fakultet ima sporazum može se vidjeti pri odabiru u aplikaciji. Ako ured u kojem student želi obaviti praksu nije naveden u aplikaciji na popisu ureda upit i prijedlog za evidenciju ureda (s osnovnim podacima o uredu) u aplikaciju može se uputiti u referadu studija na e-mail: praksa@pravo.hr  ( ili  danijel.relkovic@pravo.hr ) Sve obavijesti iz aplikacije studentima se upućuju na e-adresu AAI identiteta (npr. ime.prezime@pravo.hr)   Za sve upite studenti se mogu obratiti matičnoj studentskoj referadi ili putem e-maila: referada@pravo.hr
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopio je sporazume za obavljanje praktičnih vježbi sa slijedećim institucijama: Hrvatskom odvjetničkom komorom - praksa se može obavljati u svim odvjetničkim uredima u Republici Hrvatskoj koji su registrirani u HOK-u; Hrvatskom javnobilježničkom  komorom - praksa se može obavljati u svim odvjetničkim uredima u Republici Hrvatskoj koji su registrirani u HJK;    Udrugom korporativnih pravnika - praksa se može obavljati u trgovačkim društvima prema popisu  ; Hrvatskim uredom za osiguranje - praksa se može obavljati u uredima prema popisu  ; Ministarstvom pravosuđa - praksa se može obaviti u uredima koje odobrava Ministarstvo ; Povjerenikom za informiranje - praksa se može obaviti u uredima koje odobrava Povjerenik; Agencijom za zaštitu osobnih podataka - praksa se može obaviti u uredima koje odobrava Agencija; Hrvatskom Telekomu d.d. -  praksa se može obaviti u uru HT-a, prema prijavama Prijava i odabir ureda za obavljanje praktičnih vježbi provodi se prema naputku u obavijesti.
Repozitorij