Studentska referada pravnog studija

Studentska referada integriranog pravnog studija smještena je u zgradi u Gundulićevoj 10, I. kat.

https://podrska.pravo.hr/

Adresa elektroničke pošte referade: referada@pravo.hr

 


Radno vrijeme studentske referade
  • do daljnjega za dogovore za primanje stranaka obratite se na e-mail referade

Upute i postupci izdavanja službenih isprava na studiju prava