Poništenje ispitnog roka

Studenti koji su prijavili izlazak na ispit, a ispit iz opravdanih razloga nisu odjavili, imaju pravo podnijeti zamolbu za poništenje prijave ispita u roku do sedam dana od isteka roka za odjavu ispita.

 

Uz zamolbu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se potkrepljuju navodi iz zamolbe (opširnija medicinska dokumentacija s opisom i težinom bolesti).

 

U osobito opravdanim slučajevima (hospitalizacija i sl.) molba se može podnijeti i nakon isteka navedenog roka.