Potvrde o studentskom statusu i prijepisi ocjena za studente pravnog studija

Potvrde o studentskom statusu i prijepise ocjena studenti koji studiraju po bolonjskom programu mogu osobno zatražiti kroz ISVU sustav putem računala u informatičkoj učionici (Trg Republike Hrvatske 14 / I. kat lijevo) i ondje ih preuzeti kod dežurnih studenata.