doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
doc. dr. sc.
Romea Manojlović Toman

Romea Manojlović diplomirala je 2008. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diploma magna cum laude), a doktorirala 2014. na temu Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija.

Akademske godine 2007/08 dobila je Rektorovu nagradu za rad Harmonizacija lokalne samoupravu u Hrvatskoj, Italiji I Sloveniji (koautorica sa Dariom Dubajić).

2008. je radila kao odvjetnički vježbenik, a od veljače 2009. radi kao asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Instituta za javnu upravu i izvršna urednica znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration.

Autorica i suautorica je većeg broja znanstvenih radova te je sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Područja interesa: javni menadžment, lokalna samouprava, europski upravni prostor, upravljanje ljudskim potencijalima 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2008

Godina doktoriranja: 2014

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 247
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 21/3
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.