prof. dr. sc. Saša Nikšić
prof. dr. sc.
Saša Nikšić

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, obvezno pravo, odgovornost za štete u medicini, javne nabave

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998). Pohađao i diplomirao na Poslijediplomskom tečaju iz međunarodnog trgovačkog prava, prava Europske unije, prava Svjetske trgovinske organizacija te prava međunarodne trgovačke arbitraže na T. M. C. Asser Institutu u den Haagu, Nizozemska. Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti) s temom "Sklapanje ugovora elektroničkim putem" 2003. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine (doktorski rad: "Ugovor o zdravstvenoj usluzi"). Od siječnja do kraja ožujka 2006. godine boravio je kao istraživač na T. M. C. Asser Institutu u den Haagu, Nizozemska. Zaposlen kao mlađi asistent i asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1999. do 2008., zatim kao docent od 2008. do 2012., kao izvanredni profesor od 2012. do 2018. godine, te od 2018. godine do danas kao redoviti profesor.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2003

Godina doktoriranja: 2007

Na katedri od: 1999

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 552
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom 16,00 - 17,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Dužna pažnja prema Zakonu o obveznim odnosima

Slakoper, Zvonimir ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

Dualizam pravnog uređenja materijalnih i pravnih nedostataka kod ugovora o digitalnim sadržajima i digitalnim uslugama

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Odgovornost za nedostatke kod ugovora o kupoprodaji stvari s digitalnim elementima

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Novo uređenje odgovornosti za materijalne nedostatke u hrvatskom obveznom pravu

Slakoper, Zvonimir ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Odštetno medicinsko pravo

Klarić, Petar ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2022.

Pisani oblik ugovora i drugih pravnih poslova

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Elektronička trgovina

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2022.

Odgovornost za štetu na području elektroničke trgovine

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2022.

Očitovanje volje i suvremene informacijske tehnologije

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2022.

Odgovornost za nedostatke kod ugovora o građenju

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
XVI. dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

‘Croatia’. In International Encyclopaedia of Laws: Contracts

Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2022.

Krivnja kod ugovorne odgovornosti za štetu

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu

Odnos zastare i prekluzije u obveznom pravu

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Source of Medical Law

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Licensing of Medical Professionals

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Liability

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Vicarious Liablity

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

The Physician-Patient Relationship – General Discription

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Relationship with Healthcare Institutions – Hospitals

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2020.

Pisani oblik ugovora i drugih izjava u građevinskom pravu

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
14. dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Razvoj ugovornog prava u Hrvatskoj - odabrane teme

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2019.

International Encyclopaedia of Laws Medical Law Croatia

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Nikšić, Saša ; Rogić Lugarić, Tereza ; Maršavelski, Aleksandar ; Grđan, Kristijan
Autorske knjige, 2019.

Utjecaj promijenjenih okolnosti na neke ugovorne odnose u radnom pravu

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Odgovornost revizora za štetu

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Razlozi za oslobođenje od odgovornosti za štetu

Nikšić, Saša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
13. dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG 2018)

Razvoj ugovornog prava u Hrvatskoj - odabrane teme

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40- letnici Zakona o obligacijskih rezmerjih

Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga / Josipović, Tatjana (ur.)

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano ; Grubišić, Ksenija ; Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2018.

Odgovornost izvođača za bitne zahtjeve za građevinu

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
12. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Odgovornost za štetu kod okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi (vrste odgovornosti, obujam i visina naknade štete)

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Odgovornost za štete u javnoj nabavi – Postupci naknade štete

Damages for Violation of Human Rights in Croatia

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
19th Congress of the International-Academy-of- Comparative Law

Clausula rebus sic stantibus i ekonomska kriza

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
54. susreta pravnika

Contracts - Croatia

Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2015.

Pravna sredstva za pobijanje nevaljanih pravnih poslova–ostvarivanje preobražajnog prava ili konstitutivna tužba?

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pokušaj kodifikacije europskog ugovornog prava

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2015.

The reform of private law in Croatia

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The Reform of Private Law in Europe

New Concept of Non-Pecuniary Damage in Croatian Law of Obligations

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURISTS' DAYS

Contract Law

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Nekoliko napomena o nomotehničkom standardu Zakona o obveznim odnosima

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Odabrana pitanja s područja odgovornosti za štete u medicini

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Congress of Croatian Socitey for Patient Safety

Croatia

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Understanding medical liability

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2013.

Prikaz knjige:D. Zečević, J. Škavić: Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika

Nikšić, Saša
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Aktualnosti na području odgovornosti za štete u medicini

Nikšić, Saša
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Zdravstvena djelatnost i priprema sustava zdravstvene zaštite za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji

Imovina u građanskom pravu

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

Odgovornost i popravljanje štete u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Nikšić, Saša
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Jačanje zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj

Odgovornost stručnjaka za štetu (profesionalna odgovornost)

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu

Legal Culture and Legal Transplants Croatian National Report

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Posebno stvarnopravno uređenje za rudno blago

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2011.

Posebno stvarnopravno uređenje za rudarske objekte i postrojenja

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2011.

Pravna problematika linka za zaštićeni sadržaj

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
XI. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Položaj hrvatskih orijentacijskih medicinskih tablica u sustavu odgovornosti za štetu

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2010.

Odgovornost za štete u zdravstvenim ustanovama - pretpostavke, odgovorne osobe, oslobođenje od odgovornosti

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2010.

Upravni ugovori - područje primjene i primjena prava

Koprić, Ivan ; Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
48. susret pravnika, Opatija '10.

Wrongfulness and Medical Liability

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
18th World Congress on Medical Law

Utjecaj propis o zdravstvenom osiguranju na pravni odnos između pružatelja zdravstvenih usluga i pacijenta

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
III. Kongres pravnika u zdravstvu

Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda

Turković, Ksenija ; Goldner Lang, Iris ; Nikšić, Saša ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar ; Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Tipski ugovori multinacionalnih kompanija c/a nacionalni zakoni o autorskom pravu - pojedini primjeri

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Reforma hrvatskog obveznog prava s posebnim osvrtom na odgovornost za štetu

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2009.

Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom pravu

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2009.

Croatia

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2009.

Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Građanskopravna odgovornost u medicini, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 27. veljače 2008. godine

Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom pravu

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci, 9. bioetički okrugli stol, Tema: bioetika i medicinsko pravo

The Patient as a Consumer of Health Services

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
17th World Congress on Medical Law in Beijing

Uvod u građevinsko pravo

Rajčić, Davor ; Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2008.

Croatia

Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2008.

Osnovna obilježja odgovornosti za štete u medicini

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem - Profesionalna odgovornost liječnika za štete u medicini

General characteristics of liability for damages in construction industry

Nikšić, Saša ; Rajčić, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
8th International Conference in Organization, Technology and Management in Construction

Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo

Josipović, Tatjana ; Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Temeljna obilježja instituta izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2007.

Osnovna obilježja odgovornosti za štetu u graditeljstvu

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Ugovori u graditeljstvu i naknada štete

Ugovor o zdravstvenoj usluzi

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Medicinski, pravni i ekonomski pogledi na profesionalnu odgovornost u zdravstvu i osiguranje od odgovornosti, Udruga poslodavaca u zdravstvu

Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga svojim zaposlenicima za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti (zračenja, infekcije, kvarovi na uređajima i sl.)

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povreda prava osobnosti u vezi s radom, Narodne novine

Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Profesionalna odgovornost za štetu – odgovornost sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, stečajnih upravitelja, poreznih savjetnika, revizora, liječnika, građevinara, organizatora turističkih putovanja, članova uprava i nadzornih odbora društava kapitala, te banaka, Narodne novine

Nevaljanost ugovora po novom Zakonu o obveznim odnosima

Nikšić, Saša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Nevaljanost ugovora po novom Zakonu o obveznim odnosima

Ugovor o zdravstvenoj usluzi

Nikšić, Saša
Doktorske disertacije, 2007.

Osnovna obilježja odgovornosti za neimovinsku štetu s osvrtom na odgovornost za neimovinsku štetu u radnim odnosima

Nikšić, Saša
Stručni radovi, 2007.

Pristanak pacijenta na liječenje

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Pristanak pacijenta na liječenje

Pure Economic Loss in Croatian Law

Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2007.

Kauza obveze i srodni instituti u poredbenom pravu

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Ugovorna narav javnih nabava

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2006.

Povreda prava na duševni integritet

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2006.

Ugovorne i zatezne kamate - novine iz Zakona o obveznim odnosima

Nikšić, Saša
Stručni radovi, 2006.

Povreda prava na duševni integritet

Nikšić, Saša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti

Utjecaj razloga na preuzimanje obveze na valjanost pravnih poslova

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Zabrana cesije i Zakon o platnom prometu u zemlji

Nikšić, Saša
Stručni radovi, 2005.

Nekoliko napomena o utjecaju novog Zakona o obveznim odnosima na radno pravo

Nikšić, Saša
Stručni radovi, 2005.

Prikaz knjige: Nikola Gavella, Mira Alinčić, Petar Klarić, Krešimir Sajko, Tanja Tumbri, Zlatan Stipković, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Romana Matanovac, Hano Ernst: Teorijske osnove građanskog prava – Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005., 333. str.

Nikšić, Saša
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Mane volje i nevaljanost pravnih poslova s područja radnog prava

Nikšić, Saša
Stručni radovi, 2005.

Neki obveznopravni aspekti ugovora o javnoj nabavi

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Elektronička trgovina i ugovori

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Zakon o zaštiti potrošača (NN 96/03) s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom / Baretić, Marko

Nikšić, Saša
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Odštetnopravna odgovornost za link

Nikšić, Saša
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Pisani oblik ugovora i st. 4. čl. 72. Zakona o obveznim odnosima

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Sklapanje ugovora elektroničkim putem

Nikšić, Saša
Magistarski radovi, 2003.

Akcesornost založnog prava

Nikšić, Saša
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Trenutak perfekcije ugovora sklopljenih elektroničkim putem

Nikšić, Saša
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Obveznopravni aspekti europskog prava na području elektroničke trgovine

Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2002.