Novosti i događanja
Mogućnost korištenja usluge ZET...

Mogućnost korištenja usluge ZET prijevoza prilagođenim vozilom za osobe s invaliditetom u akademskoj godini 2023./2024.

Krunoslav Fučkor

Način obavljanja ove usluge reguliran je Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

Temeljem Pravilnika, prijevoz ZET-a prilagođenim vozilom može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Studenti s invaliditetom koji ispunjavaju uvjete i zainteresirani su za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr, koji podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).

11. međunarodna konferencija ERNOP -...

11. međunarodna konferencija ERNOP - European Research Network on Philanthropy

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 29.-30. lipnja 2023. u Zagrebu organizira 11. međunarodnu konferenciju ERNOP- European Research Network on Philanthropy (https://ernop.eu/conference2023/), Philanthropy and crises - Roles and functioning of philanthropy in times of societal upheavals (Filantropija i kriza - Uloge i funkcioniranje filantropije u vremenima društvenih preokreta).

Natječaj za upis u 1. godinu...

Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu za akademsku godinu 2023./2024.

Krunoslav Fučkor

Na temelju Odluke o upisnim kvotama za ak. godinu 2023./2024. (klasa: 640-01/23-23/4, urbroj: 251-55-23-5 od 25. siječnja 2023.) 

A.    a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalnog rada – 75 redovitih i 30 izvanrednih studenata

b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalne politike – 30 redovitih i 25 izvanrednih studenata

Natječaj za upis polaznika na...

Natječaj za upis polaznika na Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se za smjerove:

  • socijalni rad
  • socijalna politika.

Natječaj za upis polaznika na...

Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Psihosocijalni pristup u socijalnom radu

Na studij u trajanju od četiri semestra mogu se upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • završen dodiplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili završen diplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje magistra socijalnog rada, odnosno završen sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, edukacijskih i humanističkih područja, u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova,
  • dvije godine staža u neposrednom radu s ljudima u pomažućim profesijama (socijalna skrb, civilno društvo, odgoj i obrazovanje i drugo) i
  • aktivno znanje engleskog jezika u mjeri da se mogu koristiti stranom literaturom.

Natječaj za upis polaznika  na...

Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Supervizija psihosocijalnog rada (6. generacija)

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Natječaj za upis polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Supervizija psihosocijalnog rada (6. generacija)

Na studij u trajanju od četiri semestra mogu se upisati osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • završen dodiplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili završen diplomski studij socijalnog rada uz stečeno zvanje magistra socijalnog rada, odnosno završen sveučilišni diplomski studij psihologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, edukacijskih i humanističkih područja u kojem slučaju će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS bodova,
  • najmanje tri godine staža u neposrednom radu s ljudima u pružanju usluga psihosocijalnog rada (području socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, civilnog društva i slično) i
  • aktivno znanje engleskog jezika u mjeri da se mogu koristiti stranom literaturom.

Više