Projekt "Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj"

 

Naziv projekta:
Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Tko provodi projekt:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u partnerstvu s UNICEF uredom za Hrvatsku (https://www.unicef.hr/) u suradnji s međunarodnom organizacijom Children's world's (http://www.isciweb.org/

Trajanje projekta:
01.10. 2018. – 30.09.2020. 

Osobe uključene sa PFZ-a: 
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marina Ajduković
Zamjenica voditeljice projekta: doc.dr.sc. Linda Rajhvajn Bulat
Koordinatorica projekta: doc.dr.sc. Lucija Vejmelka
Suradnica na projektu: dr.sc. Nika Sušac 

Kratki opis projekta:
Studijski centar socijalnog rada, Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu provodi dvogodišnji projekt Subjektivne dobrobiti djece u Hrvatskoj, u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku i međunarodnom organizacijom Children's world: The International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB) koja sustavno doprinosi istraživanju subjektivne dobrobiti i razvoju ovog područja u međunarodnom i nacionalnim kontekstima.

Glavni cilj projekta je poboljšati subjektivnu dobrobit djece kroz podizanje svijesti o ovoj tematici kod:

  • same djece, njihovih roditelja, škole i lokalne zajednice
  • donositelja odluka, stručnjaka
  • studenata koji će se u svom budućem profesionalnom radu baviti problemima djece i mladih 
  • cjelokupne javnosti

Glavne projektne aktivnosti:

  1. provedba istraživanja s učenicima 2., 4. i 6. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj na temu subjektivne dobrobiti djece 
  2. razvoj smjernica za uključivanje teme dobrobiti djece u sveučilišni kurikulum te pokretanje izbornog kolegija na Sveučilištu u Zagrebu koji će se baviti navedenim područjem