GDJE DOBITI TELEFONSKU/ONLINE PSIHOLOŠKU POMOĆ?

Savjetovalište za studente Pravnog fakulteta – e mail:

 savjetovaliste@pravo.hr;

https://www.pravo.unizg.hr/studenti/podrska/savjetovaliste

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije

Dostupni: 24 sata kroz sedam dana u tjednu

Kontakt brojevi:
0917550879, 0989217877 i 0912065930 (cijelo vrijeme),
0918906630 (od 8 do 15 sati), 099 5551777 (od 11 do ponoći) i 0922023479 (od 16 do 18 sati)

Hrvatska psihološka komora
Dežurstvo od 0 do 24 sata – na broju 091 947 8762
Brojevi telefonskih linija pomoći po županijama dostupni na
http://www.psiholoska-komora.hr/1238

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Dostupni: svaki dan od 8 do 22 sata

Kontakt brojevi: 016468338, 016468334, 014696297, 012991356, 016468335, 014696107, 016468337, 014696276

Plavi telefon

Dostupni: svaki dan od 9 do 21 sat

Kontakt broj: 014833888

Mail adresa: info@plavi-telefon.hr

TESA specijalni telefoni za mlade
http://www.tesa.hr/projekti/savjetovaliste-za-mlade/

Niste sami

Dostupni: prema dogovoru

Kontakt: online prijava za susret s volonterom putem linka

LINKOVI S TEKSTOVIMA I ORGANIZACIJAMA KOJE PRUŽAJU PSIHOLOŠKU PODRŠKU ZA STRADALE U POTRESU:

  1. Telefoni za psihološku pomoć http://www.psiholoska-komora.hr/1238
  2. Kontakti za psihološku pomoć nakon potresa - https://super1.telegram.hr/emocije/i-psiholozi-su-se-stavili-na-raspolaganje-gradanima-evo-kako-i-gdje-ih-se-moze-kontaktirati/
  3. Zagrebačko psihološko društvo - korisne aktivnosti i načine ojačavanja nošenja sa stresom i traumom https://zgpd.hr/   i  https://www.facebook.com/zagrebackopsiholoskodrustvo/ 
  4. Psihološka pomoć nakon potresa - Kako se suočiti s emocijama nakon traumatskog događaja. Centar za kognitivno biološku psihoterapiju

https://kognitivno-bihevioralna-terapija-akm.hr/psiholoska-pomoc-nakon-potresa/?fbclid=IwAR22Y5twxd-CwjCA9-yW-ITOxtgx6MhH0VcAq4H-vAWJMtx3NWEuIhDFvzM

  1. Kako se nositi s traumatskim i kriznim događajima velikih razmjera? – Društvo za psihološku pomoć –

https://dpp.hr/kako-se-nositi-s-traumatskim-i-kriznim-dogadajima-velikih-razmjera/?fbclid=IwAR3e8qmTIqfDqzF67AQunZzQpAbLlX10a_H5RPwGaG5Iej1EfPShFNsalx0

PRIRUČNICI I PUBLIKACIJE O PODRŠCI I POMOĆI U KRIZNIM SITUACIJAMA

  1. Stres, trauma, oporavak https://dpp.hr/stres-trauma-oporavak/
  2. Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama velikih razmjera https://www.hck.hr/UserDocsImages/publikacije/Priru%C4%8Dnici/Prirucnik%20-%20Psihosocijalna%20podrska%20u%20kriznim%20situacijama.pdf