DJELATNICI:

Predstojnica Katedre: 
prof. dr. sc. Ana Štambuk

Tajnica:
gđa. Karmela Pižeta 

Nazorova 51, soba 1 A


Djelatnici na katedri za socijalnu gerontologiju

Djelatnici

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Silvia Rusac 4895 818 Nazorova 51, soba 17

ponedjeljkom 11-13h

prof. dr. sc. Ana Štambuk 4895 818 Nazorova 51, soba 17/I

Utorkom od 14-15h

Vanjski suradnici

djelatnici
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Mirela Despotović , prof.
Cvita Šimić
Matea Vidučić , mag.act.soc. Nazorova 51
Mirna Vrček , dipl.med.techn.