Socijalna gerontologija

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Izrada i obrana specijalističkog rada 4 30.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Palijativna skrb 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Priprema teme specijalističkog rada - konzultacije 3 12.0
0,0,0
INFO
Seminar iz metodologije izrade završnog rada 4 10.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Istraživanja o osobama starije životne dobi 2 5.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 5 30.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 6 30.0
0,0,0
INFO
Izrada i javna obrana nacrta završnog rada 4 15.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled metodologije istraživanja od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 3 3, 4 8.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled teorija od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 2 2, 3 8.0
0,0,0
INFO
Palijativna skrb 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Socijalna gerontologija 6 6.0
0,0,0
INFO
Socijalna gerontologija - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s braniteljima iz Domovinskog rata 8 3.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalne gerontologije 6 1.0
0,0,0
INFO
Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba 7 3.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Metode supervizije 2 4.0
0,0,0
INFO
Odabrana područja socijalnog rada 1 6.0
0,0,0
INFO
Palijativna skrb 1 5.0
0,0,0
INFO
Praksa 2 7.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s osobama s demencijom 1 5.0
0,0,0
INFO