TRAUMATIZACIJA DJECE I MLADIH:
Traumatizacija djece i mladih
Traumatizacija djece i mladih
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166863
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Traumatizacija djece i mladih Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166863
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
OBVEZNA: Briere, J.N.; Child Abuse Trauma: Theory and Treatment of the lasting Effects; Sage (1992), str
OBVEZNA: Bilić, V., Buljan Flander, G., i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom; Naklada Slap (2012), str
OBVEZNA: Buljan Flander, G. i Kocijan Hercigonja, D.; Zlostavljanje i zanemarivanje djece.; Marko M (2003), str
OBVEZNA: Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja; Naklada Slap (2003), str
PREPORUČENA: Allen, J.G; Coping with trauma: Hope through understanding; American Psychiatric Publishing (2005), str
PREPORUČENA: Levy, T.M. i Orlans, M.; Attachment, trauma and healing: Understanding and treating Attachment Disorder in children and Families; CWLA Press (1998), str
PREPORUČENA: Van der Kolk, B.A.; Developmental Trauma Disorder - Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories; Psychiatric Annals (2005), str. 401- 408
Opis predmeta
Upoznati studente s izvorima stresa i traume u djetinjstvu/mladosti (uključujući zanemarivanje i zlostavljanje), objasniti njihove posljedice, upoznati studente s temeljnim načelima pružanja podrške i intervencijama u radu s traumatiziranim djetetom te načelima multidisciplinarnosti i etičkim dilemama u radu.
Upoznati ih sa specifičnostima prvog razgovora (intervjua) s traumatiziranim (zlostavljanim) djetetom te s njegovim roditeljima.
Ispitni rokovi
Obavijesti