OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Duhovnost i socijalni rad
Duhovnost i socijalni rad
Studij: Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
Šifra: 70193
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravka Leutar
Osnovni podaci
Duhovnost i socijalni rad Socijalni rad - pripremni semestri - 2. semestar
3.0 70193
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
Literatura
OBVEZNA: Leutar, I. Leutar, Z.; Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima; Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja (2017), str. 65-87
OBVEZNA: Leutar, Z. Leutar, I., Turčinović, J.; Iskustvo socijalnih radnika o primjeni duhovnosti u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada, 20 (2) (2013), str. 215-239
OBVEZNA: Leutar, Z.; Duhovnost i socijalni rad (interna skripta); (2010)
OBVEZNA: Leutar, Z., Leutar, I.; Duhovnost, religioznost u socijalnom radu; Crkva u svijetu, 45 (1) (2010), str. 78-103
OBVEZNA: Leutar Z., Kreller, H.; Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima; Revija za socijalnu politiku, 21 (2) (2014), str. 219-233
OBVEZNA: Leutar, I. i Leutar, Z.; Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima.; Nova prisutnost, XV (1) (2017), str. 65-87
PREPORUČENA: Članci iz časopisa: Journal of Religion Spirituality in Social Work (časopis u knjižnici Studijskog centra socijalnog rada);
Opis predmeta
Zainteresirani studenti mogu se kroz kolegij upoznati s pristupima duhovnosti i religioznosti u socijalnom radu te s razvojem nekih metoda i njihovoj primjeni u socijalnom radu s različitim skupinama korisnika: djecom, mladima, obiteljima, osobama s invaliditetom, starijim osobama. Također na kolegiju će studenti steći praktična znanja i vještine o mogućnosti upotrebe određenih tehnika u radu s različitim grupama korisnika, o usvajanju elemenata kada i s kim i na koji način je poželjno koristiti pojedinu metodu ili tehniku i ciljevima koji se mogu postići.
Kolegij omogućuje studentima i upoznavanje i osvješćivanje vlastitih procesa ličnosti i proradu nekih osobnih sadržaja te rad na temama od šireg društvenog značaja i bitne za profesiju socijalnog rada. Osnovna svrha predmeta je stjecanje znanja , vještina kreativnog izražavanja i kritičkog promišljanja te osvješćivanje studenta o potrebi rada na sebi i primjeni metoda i tehnika iz duhovnosti u radu sa različitim skupinama korisnika. Mogućnosti osobnog aktivnog djelovanja u smjeru rješavanja određenih društvenih problema kroz primjenu određenih metoda iz duhovnosti (Bibliodrama, Hagioterapija, Meditacija).
Ispitni rokovi