OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad i ljudska prava
Socijalni rad i ljudska prava
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 70146
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
izv. prof. dr. sc. Marina Milić
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad i ljudska prava Socijalni rad - 1. semestar
3.0 70146
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
izv. prof. dr. sc. Marina Milić

prema dogovoru na

mmilic@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Milić Babić, M. i Žganec, N.; Socijalni rad i ljudska prava. Interna skripta; (2019), str
OBVEZNA: Becker, W.; Ljudska prava: prilog analizi jednoga pojma.; Politička misao (2009), str. 205-216
OBVEZNA: Čurćić, I., Milić Babić, M. i Šimleša, D.; Zeleni socijalni rad; Socijalne teme (2018), str. 11-26
PREPORUČENA: Dološić, S., Milić Babić, M. i Rusac, S.; Alzheimerova bolest kroz prizmu ljudskih prava; Socijalna psihijatrija (2019), str. 470-496
PREPORUČENA: Hlača, N.; Ljudska prava u siromaštvu; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2019), str. 119-131
PREPORUČENA: Lohman, G.; Kolektivna ljudska prava radi zaštite manjina?; Politička misao (1999), str. 38-48
PREPORUČENA: Mihanović, V.; Invaliditet u kontekstu socijalnog modela; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (2011), str. 72-86
PREPORUČENA: Milić Babić, M. i Hranj, M.; Pravo na palijativnu skrb za djecu u Republici Hrvatskoj; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (2019), str. 82-91
PREPORUČENA: Roksandić Vidlička, S.; Pravna zaštita starijih osoba, osobito s duševnim smetnjama, iz hrvatske perspektive: Zašto nam je potrebna Konvencija UN-a o Pravima starijih osoba; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeka. (2017), str. 1101-1132
PREPORUČENA: Šadić, S.; Ljudska prava i socijalni rad; Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka (2014), str
Opis predmeta
Koncepte o ljudskim pravima i ljudskom dostojanstvu te osnovni te antropološko - etičke aspekte u socijalnom radu. Promjene u svijetu i europska društva. Stanje u svijetu, Europi i kod nas po pitanju kršenja ljudskih prava. Mogućnosti zaštite ljudskih prava. Borba protiv diskriminacije iz rasnih, etničkih i vjerskih razloga, različitih vrijednosnih pogleda na život ili diskriminacije prema nekim skupinama kao što su osobe s invaliditetom, starije osobe, žene itd. Etika, vrijednosti i protudiskriminacijska praksa socijalnog rada. Socijalni rad kao pomažuća aktivnost u zaštiti ljudskih prava i ljudskog dostojanstva.
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.